SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
8
1
2
6
3
Hoạt động của lãnh đạo Thứ Năm, 27/12/2018, 15:50

Huyện ủy Phước Long hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII và các Nghị quyết của Tỉnh ủy Bạc Liêu

Huyện ủy Phước Long phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII và các Nghị quyết của Tỉnh ủy Bạc Liêu. Đến dự, có ông Lê Văn Sum, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu, cùng với gần 200 cán bộ là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng, Phó các Ban, Ngành, Mặt trận - Đoàn thể huyện, các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành Huyện ủy qua các thời kỳ đã nghỉ hưu, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn trong huyện.

 Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Sum, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triênr khai, quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương khóa XII “Về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Quy định số 08 của Ban chấp hành Trung ương “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương”; kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phước Long  triển khai, quán triệt nội dung cơ bản các Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh, như: Nghị quyết số 09 “Về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đến năm 2025 và định hướng năm 2030”; Nghị quyết số 10 “Về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Nghị quyết số 11 “về tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch đến năm 2020 và Nghị quyết số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Qua hội nghị, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nhấn thức, nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết, kết luận, quy định của hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng, của Tỉnh ủy, từ đó, vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị,  tổ chức tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của các Nghị quyết , kết luận, quy định của Đảng đến các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức thích hợp, để sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Thanh Nhanh - Văn Long


Số lượt người xem: 651 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày