SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
8
1
3
6
7
Hoạt động của lãnh đạo Thứ Hai, 04/03/2019, 16:30

Huyện ủy Phước Long hội nghị triển khai, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy Bạc Liêu

Ban Thường vụ Huyện ủy Phước Long tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy Bạc Liêu. Đến dự, có ông Lâm Thành Sáo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cùng với hơn 100 cán bộ chủ chốt các Ban, Ngành, Mặt trận- Đoàn thể huyện, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn trong huyện.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, báo cáo viên của huyện đã triển khai, quán triệt một số Nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XII, gồm: Nghị quyết số 33 “về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”; Nghị quyết số 35 “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Kết luận số 36 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Ngoài ra, các đại biểu còn được triển khai nội dung các Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu khóa XV, như: Nghị quyết số 14 “về đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 13 “Về phát triển kinh tế biển tỉnh Bạc Liêu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Chỉ thị số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Qua hội nghị, nhằm giúp các đại biểu nắm vững những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy, từ đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện và sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Thanh Nhanh - Trọng Vũ


Số lượt người xem: 982 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày