SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
0
0
7
8
0
Hoạt động của lãnh đạo Thứ Năm, 11/04/2019, 15:50

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phước Long- Chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2014- 2019

Thưa quý vị và các bạn ! Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, kể từ sau Đại hội X nhiệm kỳ 2014 – 2019, dưới sự quan tâm lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp của các cấp chính quyền và các đoàn thể nhân dân, Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở không ngừng được củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào thành tựu chung của huyện trong phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng thành công huyện nông thôn mới và đang tiếp tục hướng tới mục tiêu xây dựng huyện trở thành nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020. Trước thềm Đại hội đại biểu MTTQVN huyện Phước Long ( khóa XI) nhiệm kỳ 2019- 2024, phóng viên đài có vài ghi nhận về những thành tựu đạt được của MTTQVN huyện trog 5 năm qua. 

 

Có thể thấy rằng, trong nhiệm kỳ qua, công tác MTTQVN các cấp trong huyện đã phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Nội dung và phương thức hoạt động được đổi mới, thể hiện rõ hơn tính chất liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội, các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo. Trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nhiệm vụ giám sát, phản biện đã triển khai có hiệu quả, được nhân dân ghi nhận. Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua, MTTQ huyện Phước Long là việc quan tâm thực hiện tốt 5 Chương trình hành động do Ủy ban Trung ương MTTQVN phát động. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai thực hiện có hiệu quả và thiết thực hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng rõ hơn về cơ chế và phương thức tổ chức thực hiện. Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các cấp trong huyện còn chủ động kết hợp với chính quyền, các ban ngành liên quan, các tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào hành động cách mạng của địa phương, nhất là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong hệ thống MTTQ gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, chính sách về tôn giáo của Đảng và Nhà nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là trong chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo được tiến hành thường xuyên bằng nhiều hình, qua đó tiếp tục khẳng định quan điểm chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng, tôn giáo. Công tác tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe, tập hợp tâm tư nguyện vọng và chủ động phối hợp giải quyết các nhu cầu chính đáng, hợp pháp của các tôn giáo được thực hiện thường xuyên. Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện còn chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hướng dẫn Ban thường trực Ủy ban MTTQVN các xã, thị trấn và Ban công tác Mặt trận ấp, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên tổ chức tốt ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở địa bàn khu dân cư nhân kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 hàng năm. Ngày hội thật sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo tinh thần đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân ở địa phương. Qua đó đã khen thưởng cho gần 250 tập thể, cá nhân; tuyên dương trên 2.000 hộ gia đình tiêu biểu có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua và xây dựng gần 60 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng số tiền hỗ trợ gần 01 tỷ 700 triệu đồng; hỗ trợ gần 7 tấn gạo cho gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn quy thành tiền gần 70 triệu đồng. Chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào các dân tộc tổ chức sinh hoạt lễ hội truyền thống, phù hợp với pháp luật, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của công dân theo Pháp lệnh quy định. Thường xuyên giúp đỡ các Ban trị sự, Ban đại diện, Ban chấp sự các đình, chùa, các chức sắc, chức việc ở các cơ sở tôn giáo, dân tộc phát huy những giá trị tốt đẹp về văn hóa, đạo đức, tôn tạo trùng tu cơ sở thờ tự, tín ngưỡng và hoạt động đúng pháp luật. Song song với việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện còn quan tâm tạo điều kiện phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” , Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tính đến nay, toàn huyện đã có 07/07 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và xã văn hóa nông thôn mới; thị trấn Phước Long được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị; 33/46 trường học được công nhận đạt chuẩn Quốc gia; 08/08 trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia về y tế; 78/78 khu dân cư đạt chuẩn văn hóa; 24.490/28.966 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; 78/78 khu dân cư có quy ước và điều chỉnh bổ sung hàng năm được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt, triển khai tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh tặng nhà đại đoàn kết cho người dân 

 

 

Một trong những phong trào, cuộc vận động tiêu biểu, tạo dấu ấn của MTTQVN huyện trong nhiệm kỳ qua là tham gia thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công với nước và hộ nghèo. Kết quả, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp vận động quỹ “Vì người nghèo” được gần 9 tỷ đồng, vận động Quỹ “An sinh xã hội” gần  20 tỷ đồng. Từ các nguồn quỹ vận động đã góp phần cùng Đảng bộ huyện triển khai xây dựng trên 170 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; xây dựng mới và sửa chữa gần 960 căn nhà tình nghĩa cho gia đình có công với cách mạng theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính Phủ. Tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa cho gia đình có công với cách mạng và nhà tình thương cho hộ nghèo trên 50 tỷ đồng. Sau khi được hỗ trợ vốn xây dựng, sửa chữa hoàn thành nhà tình nghĩa, nhà tình thương, hầu hết các gia đình có công với cách mạng và hộ nghèo được thụ hưởng đều rất phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Cùng với tham gia thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Long còn phát động tốt phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao chất lượng dân số; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới. Đến nay, toàn huyện có 73/78 ấp đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự, 06/08 xã, thị trấn đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự; 64/67 cơ quan, 08/09 doanh nghiệp và 44/44 nhà trường học đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Bên cạnh đó, hưởng ứng Chương trình hành động của Đại hội X nhiệm kỳ 2014 - 2019 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức thành viên đã tổ chức nhiều phong trào, mô hình hoạt động phong phú, đa dạng thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia.

 

 

Buổi làm việc đoàn kiểm tra công tác mặt trận năm 2018

Buổi làm việc đoàn kiểm tra công tác mặt trận năm 2018

  

Xác định giám sát và phản biện xã hội là những nhiệm vụ quan trọng của MTTQVN đã và đang thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội và các tầng lớp nhân dân. Trong nhiệm kỳ qua, MTTQVN huyện đã chủ động phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề lớn liên quan đến lợi ích của đông đảo các tầng lớp nhân dân; chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016- 2021 thật sự dân chủ, đúng pháp luật, đạt kết quả cao. Thực hiện tốt các bước theo quy trình hiệp thương, lựa chọn giới thiệu người ra ứng cửtham gia giám sát công tác bầu cử. Phối hợp với chính quyền tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại biều Hội đồng nhân dân các cấp. Qua đó, nhiều vấn đề bức xúc của cử tri đề xuất, kiến nghị được Mặt trận phản ánh kịp thời tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Những kết quả đạt được của MTTQVN huyện Phước Long trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, giữ vững ổn định tình hình của địa phương, góp phần thực hiện thành công huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2017.

Với sự tập trung chuẩn bị chu đáo các nội dung về văn kiện, nhân sự và nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của từng đại biểu, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Phước Long ( khóa XI) nhiệm kỳ 2019- 2024 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần thực hiện tốt phương châm hành động “ Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đảm bảo dân chủ; đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; nâng cao hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng huyện Phước Long giàu đẹp, văn minh và từng bước hiện đại”, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

Quốc Vũ


Số lượt người xem: 564 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày