SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
0
0
9
5
4
Hoạt động của lãnh đạo Thứ Hai, 15/04/2019, 09:10

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phước Long, khóa XI, nhiệm kỳ 2019- 2024

Ngày 12/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Long đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phước Long, khóa XI, nhiệm kỳ 2019- 2024. Đến dự, có ông Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, ông Đặng Tiến Út, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

 

 Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  

huyện Phước Long, khóa XI, nhiệm kỳ 2019- 2024

 

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Long đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến tất cả cán bộ và nhân dân trong huyện; không ngừng củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động, nhất là vận động nhân dân tham gia xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tiến tới công nhận nông thôn mới kiểu mẫu. Qua đó, đã tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành lộ trình xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2017; 78/78 khu dân cư đạt chuẩn văn hóa; hơn 24 ngàn 900 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa. Bên cạnh đó, việc chăm lo giúp đỡ người nghèo đã trở thành phong trào thi đua rộng khắp, thông qua việc vận động các nguồn lực để giúp đỡ người nghèo, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã vận động được hơn 9 tỷ 100 triệu đồng Quỹ vì người nghèo. Từ nguồn quỹ này, đã hỗ trợ xây dựng 285 căn nhà đại đoàn kết; phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng 685 căn nhà tình thương; vận động hơn 12 tấn gạo hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; nhận đỡ đầu hơn 6 ngàn 400 hộ nghèo; giải quyết việc làm cho hơn 15 ngàn 500 lao động nông thôn.

 

Quang cảnh Đại hội

 

Mục tiêu, chương trình hành động được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Long đề ra trong nhiệm kỳ 2019- 2024, cụ thể là: Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ từ huyện đến cơ sở; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của huyện; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường sự đồng thuận của xã hội trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ, các tổ chức thành viên phát động, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, toàn huyện có trên 95% hộ dân nắm và hiểu đầy đủ về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% ấp tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”; 100% khu dân cư duy trì và nâng cao chất lượng khu dân cư văn hóa; 98% gia đình đạt chuẩn văn hóa; xây dựng từ 85 đến 90% khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội và vận động hộ dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 98%.

 

 

Đại hội đã hiệp thương cử ra 55 vị tham gia Ủy ban MTTQ VN

huyện Phước Long khóa XI, nhiệm kỳ 2019- 2024  

 

Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Đặng Tiến Út, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ủy ban MTTQVN huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian tới, cụ thể là: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đường lối, những định hướng của Đảng, của MTTQ Việt Nam về công tác Mặt trận trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức từ trong nội bộ, đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về vị thế, vai trò, nhiệm vụ của công tác Mặt trận, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, để xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc của huyện nhà ngày vững chắc, cùng chung tay xây dựng quê hương Phước Long ngày thêm giàu đẹp, trước mắt là hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm (2016- 2020) và lộ trình kế hoạch xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2020; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với xây dựng huyện xanh- sạch- đẹp, công tác bảo vệ môi trường, cải tạo vườn tạp, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh trên địa bàn huyện; tiếp tục thực hiện tháng cao điểm vì người nghèo hàng năm, qua đó, huy động nhiều nguồn lực, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài huyện cùng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giảm nghèo bền vững, phấn đấu duy trì huyện không còn hộ nghèo. Đồng thời, chỉ đạo MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên, triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế giám sát, phản biện xã hội, tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước cùng cấp, các tổ chức thành viên theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.

Đại hội đã hiệp thương cử ra 55 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Long khóa XI, nhiệm kỳ 2019- 2024 và cử 23 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 

Thanh Nhanh- Văn Long


Số lượt người xem: 569 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày