SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
1
1
5
0
8
Hoạt động của lãnh đạo Thứ Hai, 24/02/2020, 16:00

Huyện ủy Phước Long tổng kết công tác tổ chức- kiểm tra Đảng năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Ngày 21/02, Huyện ủy Phước Long tổ chức tổng kết công tác tổ chức- kiểm tra Đảng năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đến dự, có ông Lâm Thành Sáo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

 

Ảnh: Huyện ủy Phước Long tổng kết công tác tổ chức- kiểm tra Đảng năm 2019

và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Trong năm qua, Ban Tổ chức Huyện ủy Phước Long đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng nhất là thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế. Bộ máy tổ chức, biên chế cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể đã được kiện toàn, củng cố phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sở trường và năng lực thực tiễn, từ đó, đem lại hiệu quả hoạt động ngày càng tăng cao. Công tác cán bộ được triển khai đồng bộ từ khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng có chiều sâu. Hiện, toàn huyện có 26 tổ chức cơ sở đảng, 195 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, với tổng số trên 2 ngàn 900 đảng viên. Qua đánh giá, có 5 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 2 ngàn 600 đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 91% và trên 350 đảng viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Về công tác kiểm tra, giám sát, Ủy ban kiểm tra huyện ủy huyện Phước Long đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng, góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng của địa phương. Cấp ủy các cấp đã giám sát thường xuyên đối với đảng viên, cấp ủy viên trong việc thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện. Bên cạnh đó, công tác thi hành kỷ luật Đảng cũng được triển khai thực hiện nghiêm đúng theo quy định, nhằm giáo dục, ngăn chặn, phòng ngừa sai phạm, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên trong quá trình thực thi nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Huyện ủy Phước Long triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, cụ thể là: Ban Tổ chức Huyện ủy chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng; sắp xếp các tổ chức phục vụ tinh giản biên chế theo lộ trình đã đề ra. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu. Đồng thời, củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao hiệu quả công tác sinh hoạt cấp ủy và chi bộ Đảng; phát huy hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình, gắn với công tác quản lý, đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm. Đối với công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhũng biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ Ủy ban Kiểm tra các cấp từ huyện đến cơ sở, đảm bảo về số lượng, nâng cao chất lượng, ngang tầm với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng. Đồng thời, tăng cường công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm ngay từ khi mới phát sinh, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thẩm tra, xác minh trong việc thi hành kỷ luật trong Đảng.

Thanh Nhanh- Văn Long


Số lượt người xem: 167 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày