SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
1
1
5
6
2
Hoạt động của lãnh đạo Thứ Sáu, 27/03/2020, 15:35

Phước Long thực hiện tốt công tác Dân tộc trong tình hình mới, gắn với phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Thưa quí vị và các bạn! Huyện Phước Long có tổng số 28.527 hộ dân, với 120.800 khẩu, có 3 dân tộc anh em, gồm: Kinh, Hoa, Khmer sinh sống đan xen78 ấp, trong đó có một số ấp đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 30 của Thủ tướng Chính phủ. Những năm qua, huyện đã quan tâm thực hiện khá tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và các Chương trình dự án đầu tư cho đồng bào các Dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Huyện Phước Long xác định: Công tác Dân tộc gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu có tầm quan trọng đặc biệt. Vì vậy, những năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong huyện luôn quan tâm đến đồng bào Dân tộc thiểu số, nhất là thực hiện tốt những chính sách dân tộc như: Chương trình 135, 167, 67, Quyết định 74, 29, 102 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ cho hộ nghèo; Quyết định 1956 chính sách đào tạo nghề và Quyết định 32 về vay vốn lãi suất ưu đãi hỗ trợ Dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, v.v.. Cùng với đó huyện đã đề ra kế hoạch, biện pháp tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức tạo sự chuyển biến rõ nét trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các Chương trình, mục tiêu kinh tế-xã hội và công tác giảm nghèo trong đồng bào các Dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Từ đó đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Dân tộc thiểu số có bước cải thiện vượt bật, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; khối đại đoàn kết các dân tộc đã và đang tiếp tục được tăng cường củng cố. Nổi bật nhất về thực hiện công tác chính sách đối với đồng bào Dân tộc ở huyện Phước Long là: Về phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho đồng bào Dân tộc thiểu số là tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất; mạnh dạng chuyển đổi cây trồng, vật nuôi vào điều kiện thực tế của từng ấp, từng hộ gia đình, bằng các mô hình sản xuất kết hợp như: lúa-màu, trồng màu kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loài động vật hoang dã. Ngoài ra, còn phát triển và khôi phục các làng nghề truyền thống. Bên cạnh đó, huyện Phước Long còn thực hiện tốt Quyết định 74 và Quyết định 29 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc; cùng với các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản liên quan đến công tác dân tộc. Kết quả từ thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác đối với đồng bào Dân tộc trong những năm qua nên hiện nay tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào Dân tộc thiểu số đã giảm đáng kể, nhất là ở những xã, những vùng có nhiều đồng bào Dân tộc Khmer sinh sống. 

Nhờ quan tâm thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc lồng ghép với các Chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, gắn với xây dựng nông thôn mới nên tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số trong huyện phát triển sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. Điển hình như Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Phú Đông có hơn 90% đồng bào Khmer sinh sống, trước đây có nhiều hộ nghèo do thiếu vốn, thiếu đất sản xuất nên đời sống gặp nhiều khó khăn, nhưng khi huyện thực hiện đồng bộ các chính sách về hỗ trợ vốn sản xuất, hỗ trợ nhà ở, đất ở nên đời sống của bà con nơi đây được cải thiện, số hộ khá, giàu cũng tăng nhanh; 100% hộ có phương tiện nghe nhìn, 99% hộ có xe gắn máy và điều kiện sinh hoạt khác. Cùng với quan tâm chăm lo phát triển kinh tế, huyện Phước Long cũng quan tâm thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào Dân tộc, như: Cấp sổ bảo hiểm y tế cho gia đình chính sách, hộ nghèo, tổ chức nhiều đợt khám bệnh, cấp thuốc miễm phí, v.v.. Mặt khác quan tâm chăm lo về giáo dục-đào tạo cho con em đồng bào dân tộc thiểu số để nâng cao trình độ dân trí. Nhờ đó, trình độ dân trí của đồng bào các Dân tộc thiểu số được nâng lên. Đặc biệt, những năm qua, huyện còn ưu tiên đầu tư xây dựng các hạ tầng thiết yếu như: Điện, đường, trường, trạm ở vùng đồng bào dân tộc, các công trình này được xây dựng đồng bộ theo chuẩn nông thôn mới. Song song đó, những giá trị, bản sắc văn hoá các dân tộc được gìn giữ và phát huy, nhất là các lễ hội truyền thống và xây dựng, trùng tu các cơ sở thờ tự phục vụ cho sinh hoạt tín ngưỡng, sinh hoạt tâm linh của đồng bào các dân tộc thiểu số. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Dân tộc vthời gian qua ở huyện Phước Long vẫn còn một số mặt hạn chế nhất định, đó là: Mức thu nhập của một bộ phận đồng bào Dân tộc thiểu số còn thấp so với mặt bằng chung của huyện; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn tương đối cao; các hoạt động văn hóa, văn nghệ chưa phát huy đúng mức. Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế nêu trên là do sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác Dân tộc và thực hiện các chính sách ở vùng dân tộc thiểu số từng lúc, từng nơi thiếu đồng bộ. Một bộ phận đồng bào Dân tộc thiểu số trình độ dân trí còn thấp, việc tiếp cận thông tin, kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất còn chậm. Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc chưa ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ đặc ra trong tình hình mới. Ông Lâm Thành Sáo- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phước Long, cho biết: “ Để khắc phục những hạn chế và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 24/2003 của BCH TW Đảng khóa IX về công tác Dân tộc trong tình hình mới, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội và lực lượng vũ trang từ huyện đến cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng về công tác Dân tộc trong tình hình mới; kiên trì thực hiện các quan điểm của Đảng về công tác Dân tộc trong Nghị quyết 24/2003 của BCH TW Đảng khóa IX, Kết luận số 65/2019 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 25/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, XI, XII, xác định công tác dân tộc, vấn đề chiến lược, cấp bách, lâu dài và là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị”.

Cùng với đó, huyện Phước Long cũng quan tâm đầu tư nguồn lực thúc đẩy kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển bền vững; đảm bảo quốc phong- an ninh; giữ vững bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao nhận thức và giáo dục ý thức cảnh giác của đồng bào Dân tộc đối với các hoạt động chống phá, lợi dụng tôn giáo, dân tộc của các thế lực thù dịch; triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chương trình, dự án và chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc; xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình phát triển kinh tế, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước và xã hội; tăng cường đào tạo nghề, chuyển giao KHKT vào sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Dân tộc thiểu số; quan tâm phát triển du lịch gắn với các điểm chùa cỗ, giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa trong đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung giải quyết vấn đề đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt; ưu tiên nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ hầng kinh tế- xã hội, nâng cao mức sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trong đồng bào Dân tộc thiểu số; nâng cao tỷ lệ hộ dân tộc sử dụng điện lưới quốc gia, dịch vụ truyền hình, viễn thông, tiếp cận công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt; đầu tư phát triển các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo, giữ vững và phát huy công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở; nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, nhất là khám, chữa bệnh ban đầu ở tuyến cơ sở, tạo điều kiện cho đồng bào Dân tộc thiểu số tiếp cận các dịch vụ y tế khám, chữa bệnh; quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế, có cơ chế đào tạo cán bộ có trình độ chuyên sâu là con, em đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân; đầu tư xây dựng nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa ở vùng dân tộc; bảo tồn và phát huy có hiệu quả giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc thiểu số; phát huy vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng đời sống văn hóa; bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và thực hiện nghiêm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; quan tâm xây dựng và phát huy vai trò của lực lượng cốt cán, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; củng cố, phát huy vai trò của Hội Đoàn kết sư sãi và các tổ chức hội, đoàn của người Hoa; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân, đội ngũ cán bộ cơ sở ở địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường phát triển đảng viên trẻ, nữ là người dân tộc thiểu số; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường hoạt động của các mô hình “tổ tự quản”, “dòng tộc tự quản” tại cộng đồng; biểu dương, khen thưởng, động viên người tiêu biểu có uy tín là người dân tộc thiểu số có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của huyện; chú trọng phát hiện, quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng và thực hiện tốt chính sách tuyển dụng, sử dung, đãi ngộ cán bộ là người dân tộc thiểu số; quan tâm tạo nguồn cán bộ dân tộc thiểu số để tham gia vị trí quản lý lãnh đạo trong các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở trong việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24/2003 của BCH TW Đảng khóa IX về công tác Dân tộc trong tình hinh mới, đồng bộ dân tộc thiểu số trong huyện Phước Long sẽ ngày càng có cuộc sống no ấm, hạnh phúc, góp phần cùng với cộng đồng các dân tộc anh em Kinh- Khmer- Hoa chung tay, góp sức xây dựng quê hương Phước Long ngày thêm giàu, đẹp.

T/h: Quốc Vũ

 

 


Số lượt người xem: 111 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày