SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
0
1
0
4
6
Tin thời sự Thứ Sáu, 02/06/2017, 08:40

Phước Long khai giảng lớp học tập chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh” đợt 1 năm 2017

Thực hiện Chỉ thi số 23/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “ Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới”. Hơn 80 cán bộ, đảng viên ở 29/29 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy Phước Long tham gia lớp nghiên cứu, học tập chuyên đề “ Tư tưởng Hồ Chí Minh” đợt 1 năm 2017. Lớp học do Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị phối hợp với Ban tổ chức Huyện ủy tổ chức.

Khai giảng lớp học chuyên đề " Tư tưởng Hồ Chí Minh" đợt I năm 2017

Trong 05 ngày diễn ra khóa học, cán bộ, đảng viên được nghe giảng viên trình bày một số chuyên đề cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh, như: Khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là đầy tớ trung thành của nhân dân; về phát triển kinh tế - văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và về đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Lớp học nhằm trang bị, vun bồi cho cán bộ, đảng viên những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao quan điểm, lập trường, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cách mạng, tạo bước chuyển biến mới trong việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, góp phần tích cực vào việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất của người cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết TW 4 ( khóa XII) của Đảng.

Quốc Vũ - Thành Công


Số lượt người xem: 604 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày