SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
7
7
9
8
2
Hoạt động của lãnh đạo Thứ Sáu, 12/10/2018, 09:00

Phước Long triển khai kế hoạch chuẩn bị Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ông Lâm Thành Sáo - Phó Bí thư Huyện ủy Phước Long vừa chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch chuẩn bị Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Quang cảnh buổi họp

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện là sự kiện chính trị quan trọng của các giai cấp, tầng lớp nhân dân trong huyện, thực sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các tôn giáo, dân tộc. Việc tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện nhằm nâng cao vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc trong thời kỳ đổi mới; phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu vì mục tiêu “ Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện, nhiệm kỳ 2019- 2024. Phát biểu tại cuộc họp, ông Lâm Thành Sáo- Phó Bí thư Huyện ủy Phước Long- Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội lưu ý với các thành viên trong Ban Chỉ đạo trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện cần thực hiện đúng các quy định của Điều lệ, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh và huyện về chỉ đạo Đại hội; đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, phát động phong trào tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp chào mừng Đại hội; quan tâm coi trọng công tác chỉ đạo Đại hội điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm nhân rộng; thực hiện tốt công tác hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban, Ban Thường trực, Chủ tịch, các Phó chủ tịch Ủy ban MTTQVN các cấp nhiệm kỳ mới đảm bảo tính tiêu biểu, đại diện và sự lãnh đạo của cấp ủy.

Theo kế hoạch, huyện Phước Long sẽ chọn đơn vị xã Vĩnh Phú Tây làm điểm chỉ đạo Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2019 - 2024, dự kiến sẽ tiến hành vào cuối tháng 10/2018 và Đại hội cấp huyện dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5/2019.

Quốc Vũ - Trọng Vũ

 


Số lượt người xem: 372 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày