SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
8
1
3
7
6
Hoạt động của lãnh đạo Thứ Ba, 01/10/2019, 13:40

Phước Long họp Ban Chỉ đạo Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII

Ông Đặng Tiến Út- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND – Kiêm Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Phước Long lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 chủ trì cuộc họp họp Ban Chỉ đạo Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII.

 

Quang cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII

 

Tại cuộc họp, sau khi nghe đại diện Ban Chỉ đạo Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện thông qua Dự thảo Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Văn kiện; Quy chế làm việc của Tiểu ban Văn kiện; Quyết định thành lập Tổ biên tập Văn kiện; thông qua Đề cương tóm tắc báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XII tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 và Đề cương tóm tắc báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015- 2020. Đại diện các thành viên trong Tiểu ban Văn kiện và nhóm biên tập Văn kiện đã tham gia thảo luận, đóng góp ý nghĩa, tầm quan trọng của đề cương, tiêu đề, chủ đề Đại hội, bố cục văn kiện.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Đặng Tiến Út- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND – Kiêm Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Phước Long lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 đề nghị Trưởng các nhóm, Tổ biên tập Văn kiện Đại hội có trách nhiệm phân công thành viên trong nhóm, tổ phụ trách từng công việc cụ thể và nhanh chóng tổ chức họp để tiếp tục thảo luận, xem xét các nội dung có liên quan, sau đó trình Tiểu ban Văn kiện xem xét cho ý kiến trước khi trình xin ý kiến Thường trực Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng thời, tổ biên tập chủ trì chuẩn bị tốt các điều kiện tiến hành in sao các Dự thảo Văn kiện gửi trưng cầu ý kiến tại Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, Mặt trận, các đoàn thể nhân dân, cán bộ hưu trí và Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thức XIII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Ông Đặng Tiến Út cũng lưu ý với các thành viên trong Tiểu ban Văn kiện và nhóm biên tập Văn kiện trong quá trình đóng góp, xây dựng đề cương, tiêu đề, chủ đề Đại hội phải mang tính tổng thể, khách quan, tư duy sáng tạo, đột phá nhằm làm rõ những thành quả đạt được, tìm ra những nguyên nhân hạn chế trong nhiệm kỳ qua và hoạch định tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển kinh tế- xã hội và quốc phòng- an ninh trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời, đối với phần nội dung Văn kiện Đại hội phải tập trung xác định mục tiêu mũi nhọn, thế mạnh của huyện và chọn địa phương, đơn vị làm điểm chỉ đạo Đại hội rút kinh nghiệm nhân rộng, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 dự kiến sẽ diễn ra vào khoảng trung tuần tháng 6 năm 2020.

 

Quốc Vũ


Số lượt người xem: 529 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày