SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
0
0
9
8
0
HOẠT ĐỘNG XÃ -THỊ TRẤN Thứ Hai, 19/08/2019, 14:40

Thị trấn PL sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009- 2019

Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009- 2019.

10 năm qua, Đảng ủy- UBND thị trấn Phước Long đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu của việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, góp phần tích cực vào việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân của huyện Phước Long nói chung và thị trấn Phước Long nói riêng. Thị trấn đã quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, giúp cán bộ và nhân dân nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch phản động trong và ngoài nước, nêu cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, củng cố niềm tin và kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn. Ngoài ra, thị trấn còn tổ chức được 2 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã và đều đạt loại giỏi. Bên cạnh đó, thị trấn làm tốt công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh toàn diện, xây dựng phương án sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện thành thạo kỹ thuật, chiến thuật, vận dụng linh hoạt, sáng tạo của từng lực lượng trong thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Hội nghị sơ kết xây dựng kiến thức quốc phòng toàn dân,

giai đoạn 2009 - 2019 trên địa bàn thị trấn Phước Long

 

Trong thời gian tới, thị trấn Phước Long sẽ tiếp tục quán triệt đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng về xây dụng nền quốc phòng toàn dân, nâng cao cảnh giác cách mạng, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của địch; bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, kiên quyết đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, chia rẽ và các hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; quan tâm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ngăn ngừa các sản phẩm văn hóa đồi trụy; xây dựng và củng cố thế trận lòng dân vững chắc. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh về tư tưởng và tổ chức, chăm lo xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, có tinh thần trách nhiệm và lòng dũng cảm, sáng suốt trong hoạt động. Đoàn kết, hiệp đồng chặc chẽ với lực lượng Dân quân tự vệ và các lực lượng khác trong phòng chống tội phạm và chiến đấu bảo vệ cơ quan; thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt chỉ tiêu trên giao. Đồng thời, thực hiện tốt chế độ chính sách cho lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên, nhất là chính sách hậu phương quân đội.

Dịp này, có 08 tập thể và 10 cá nhân được Chủ tịch UBND thị trấn Phước Long trao tặng giấy khen có thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019.

 

Thanh Nhanh - Trọng Vũ


Số lượt người xem: 102 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày