SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
0
1
0
8
6
HOẠT ĐỘNG XÃ -THỊ TRẤN Thứ Năm, 11/06/2020, 07:45

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Phước Long lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Sau một thời gian chuẩn bị văn kiện và nhân sự. Sáng ngày 10/6, Đảng bộ thị trấn Phước Long đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đây là Đảng bộ cơ sở cuối cùng trong huyện Phước Long tiến hành Đại hội. Đồng chí Đặng Tiến Út, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phước Long đến dự, chỉ đạo và chúc mừng Đại hội.

Ảnh: Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn khóa XIII, nhiệm kỳ qua 2020- 2025

Theo báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn khóa XII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn khóa XIII, nhiệm kỳ qua 2020- 2025, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy- HĐND- UBND huyện, sự giúp đỡ có hiệu quả của các cơ quan, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể huyện, Đảng bộ và nhân dân thị trấn Phước Long đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, khắc phục khó khăn, nổ lực, phấn đấu thực hiện vượt và đạt 20 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn ( khóa XII) đề ra, nhiều chỉ tiêu thực hiện vượt ở mức khá cao như: Tăng trưởng kinh tế đạt 12,54%; thu nhập bình quân đầu người đạt 72 triệu 600 ngàn đồng/năm; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội được quan tâm đầu tư nâng cấp, từng bước đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ phát triển sản xuất và đời sống dân sinh; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,5%. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ góp phần tích cực vào việc nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Quốc phòng- an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh với nhiều biện pháp quyết liệt, đồng bộ và đạt được nhiều kết quả tích cực; năng lực lãnh đạo của cấp ủy và sức chiến đấu, vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên góp phần tạo nên thành công trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, Đảng bộ thị trấn được UBND huyện công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị vào năm 2018.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy Phước Long, Đồng chí Đặng Tiến Út, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích Đảng bộ và nhân dân thị trấn Phước Long đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng cho rằng, tự hào về những thành tích đạt được, trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thị trấn Phước Long vẫn còn bộc lộ những khó khăn, hạn chế đó là: Kinh tế phát triển nhưng chưa thật sự bền vững, thương mại- dịch vụ, công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp tuy có phát triển nhưng còn nhỏ lẻ, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế là vị trí Trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện; văn hóa, y tế, giáo dục tuy có tiến bộ nhưng chất lượng không đồng đều; ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân chưa cao; đời sống của một bộ phận nhân dân còn gặp khó khăn, nhất là những hộ vừa thoát nghèo. Đồng chí Đặng Tiến Út cũng mong muốn những vấn đề tồn tại, hạn chế cần được Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Phước Long khóa XIII lưu ý sớm có giải pháp khắc phục.

Phương hướng, mục tiêu tổng quát được Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Phước Long xác định trong nhiệm kỳ mới 2020- 2025 tiếp tục giữ vững và nâng cao các chỉ tiêu thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; phát huy những thuận lợi, khai thác triệt để tiềm năng, lợi thế; đẩy mạnh phát triển kinh tế, tạo bước đột phá trên một số lĩnh vực, nhất là thương mại- dịch vụ, công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp; huy động tối đa các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, mở rộng không gian thị trấn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tăng cường phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa- thể thảo, bảo vệ môi trương, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân; đảm bảo quốc phòng- an ninh; xây dựng hệ thống chính trị trọng sạch vững mạnh; năng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền và thực thi pháp luật trong nhân dân. Phấn đầu thực hiện hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế- xã hội Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII, xây dựng thị trấn đến năm 2025 trở thành đô thị loại 4 xanh- sạch- đẹp và văn minh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn khóa XIII, nhiệm kỳ qua 2020- 2025 đã bầu Ban Chấp hành khóa mới 15 đồng chí ủy viên và bầu đúng cơ cấu, đủ số lượng đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Phước Long khóa XIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 trong thời gian tới. Đồng chí Phan Thanh Hưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện được đại biểu tín nhiệm bầu đắc cử Bí thư Đảng ủy thị trấn Phước Long khóa XIII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đặng Tiến Út thống nhất với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ mới 2020- 2025. Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn khóa XIII đi vào cuộc sống, đồng chí Đặng Tiến Út lưu ý với Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn khóa XIII cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất, đạo đức, đoàn kết, quy tụ cả hệ thống chính trị, nổ lực thực hiện các phong trào hành động cách mạng của địa phương. Nói đi đôi với làm, làm đến nơi đến chốn, gần gủi, lắng nghe ý kiến của tập thể và nhân dân. Nêu cao tính dân chủ, đổi mới, sáng tạo trong công việc. Đồng thời, khẩn trương triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025; đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, tăng thu nhập là nhiệm vụ trọng tâm. Huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài địa phương để đầu tư kết cấu hạ tầng. Phát huy những lợi thế so sánh để chuyển dịch kinh tế nhanh, đúng hướng. Đẩy mạnh phát triển thương mại- dịch vụ, công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, có cơ chế chính sách hợp lý khuyến khích đầu tư của doanh nghiệp, tận dụng lợi thế, cạnh tranh trong giao thương hàng hóa, phát triển các loại hình dịch vụ ở điểm chợ trung tâm, đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ sản xuất và tiêu dùng cho nhân dân. Bên cạnh đó, cần phát huy tốt lợi thế của thị trấn là: Trung tâm kinh tế- xã hội của huyện, là điều kiện thuận lợi để thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh,... thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sử dụng nguồn nguyên liệu, lao động tại chỗ, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân; tiếp tục chỉ đạo phát triển kinh tế nông nghiệp, phát huy tối đa điều kiện đất đai, nâng cao giá trị trên cùng đơn vị diện tích. Đồng chí Đặng Tiến Út, nhấn mạnh: Huyện ủy cũng đã xác định trong nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tập trung phát triển nông nghiệp- thủy sản theo hướng bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong đó, tập trung chỉ đạo làm thay đổi nhanh ý thức của người dân theo hướng hợp tác, liên kết để ổn định về giá cả và tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng khoa học vào sản xuất. Xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế gia đình, nhất là xây dựng hương hiệu sản phẩm hàng hóa đặc trưng của địa phương. Khai thác tận dụng hết quỹ đất cho sản xuất nông nghiệp, kiên quyết không để vườn tạp, không có hiệu quả kinh tế. Chỉ đạo chặt chẽ việc bố trí chăn nuôi theo quy mô trang trại, gia trại gắn với công tác kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời phát huy hiệu quả trạm bơm điện, gắn với ô đê bao khép kín và các tổ hợp tác tưới tiêu, làm tốt thủy lợi- thủy nông nội đồng, đảm bảo cung cấp nước tưới tiêu, phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Song song với phát triển kinh tế, đồng chí Đặng Tiến Út cũng đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn khóa XIII phải tiếp tục quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa- giáo dục, y tế, cải thiện đời sống, tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh xã hội hóa gắn với nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa- y tế, giáo dục, thực hiện tốt hơn nữa các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn háo”, đô thị văn minh, xanh- sạch- đẹp. Trước mắt, cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân thị trấn Phước Long phải khẩn trương tổ chức thực hiện quyết liệt hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu đến năm 2025 thị trấn Phước Long trở thành đô thị loại IV; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng bộ đối với nhiệm vụ Quốc phòng- an ninh, duy trì nghiêm chế độ trực sẳn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đảy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những tranh chấp, khiếu kiện của nhân dân ngay tại địa bàn dân cư, không để phát sinh thành điểm nóng, phức tạp. Quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyển quân, công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo đủ số lượng và chất lượng; tiếp tục quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và từng cán bộ, đảng viên. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức”. Muốn vậy, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và từng đồng chí ủy viên Ban Chấp hành phải thực sự đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, thực hiện nghiêm quy chế làm việc và mối quan hệ công tác, các quy định của Đảng, Nhà nước. Làm tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, toàn tâm, toàn ý, có khát vọng vươn lên vì sự phát triển của quê hương, của Đảng bộ thị trấn.

Qua gần 01 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao của từng đại biểu, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn khóa XIII, nhiệm kỳ qua 2020- 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp, trong sự mong đợi và vui mừng, phấn khởi của cán bộ và nhân dân trên địa bàn thị trấn.

T/h: Quốc Vũ


Số lượt người xem: 68 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày