SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
8
1
3
7
8
HOẠT ĐỘNG XÃ -THỊ TRẤN Thứ Sáu, 26/10/2018, 15:00

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Phú Tây, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Phú Tây vừa tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã, khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQVN huyện Phước Long chọn làm điểm chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở để rút kinh nghiệm. Đến dự có bà Trần Thị Lan Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bạc Liêu.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ Quốc xã Vĩnh Phú Tây, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQVN xã Vĩnh Phú Tây không ngừng củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động; mở rộng, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tập hợp các tầng lớp nhân dân. Phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương. Nỗi bật là thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đến nay, toàn xã có hơn 2 ngàn 200 gia đình đạt chuẩn văn hóa, chiếm 91% so với tổng số hộ trong xã; 11/11 ấp giữ vững danh hiệu ấp văn hóa; 11/11 khu dân cư an toàn về an ninh trật tự; 11/11 quy ước khu dân cư được UBND huyện công nhận. Về thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và phát động tháng cao điểm “vì người nghèo”. Trong 5 năm qua, xã đã vận động được 1 tỷ 250 triệu đồng quỹ người nghèo và an sinh xã hội, xây dựng 29 căn nhà Đại đoàn kết, 58 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách và 41 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, bình quân mỗi căn được hỗ trợ từ 20 đến 30 triệu đồng. Đặc biệt, hàng năm, có 130 đảng viên của các đơn vị nhận giúp đỡ, trao vốn và phương tiện sản xuất cho hộ nghèo, góp phần cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trong xã giảm xuống còn 1,3%.

Với chủ đề Đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển”, Ủy ban MTTQVN xã Vĩnh Phú Tây đề ra mục tiêu, chương trình hành động của nhiệm kỳ 2019- 2024, cụ thể là: Tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, toàn xã có trên 90% hộ dân được tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trên 95% số hộ đăng ký tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; trên 95% hộ dân hiểu và tham gia hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Đại hội cũng hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQVN xã Vĩnh Phú Tây, khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 là 39 vị và cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQVN huyện Phước Long, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019- 2024 gồm 13 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

            Thanh Nhanh - Văn Long


Số lượt người xem: 103 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày