SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
0
7
8
3
0
Thủ tục hành chính cấp xã Chủ Nhật, 26/05/2019, 04:42
Danh mục thủ tục hành lĩnh vực thủy sản bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (04 thủ tục)  (11/09)
xem chi tiết
Danh mục thủ tục hành lĩnh vực hộ tịch bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã ( 02 thủ tục)  (11/09)
xem chi tiết
Danh mục thủ tục hành lĩnh vực chứng thực được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã ( 07 thủ tục)  (10/09)
Xem chi tiết
Danh mục thủ tục hành lĩnh vực Hộ tịch; nuôi con nuôi mới sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã ( 26 thủ tục)  (07/09)
Xem chi tiết
Danh mục thủ tục hành lĩnh vực chứng thực bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã( 11 thủ tục)  (27/08)
Xem chi tiết
Danh mục thủ tục hành lĩnh vực chứng thực mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã ( 13 thủ tục)  (27/08)
xem chi tiết
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa cơ sở; Thể dục, thể thao; Thư viện bị bãi bỏ và mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã ( 03 TTHC)  (10/08)
Xem chi tiết
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khiếu nại, tố cáo mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã ( 04 TTHC)  (10/08)
xem chi tiết
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo mới ban hành và bị bãi bõ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã ( 04 TTHC)  (10/08)
xem chi tiết
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng mới ban hành thược thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã ( 05 TTHC)  (10/08)
xem chi tiết

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày