SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
7
2
3
0
2
Thủ tục hành chính được chuẩn hóa Thứ Sáu, 26/04/2019, 21:18
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực kinh doanh mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (08/04)
Xem chi tiết
Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Hộ tịch; chứng thực được chuẩn hóa; sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (20 thủ tục)  (18/03)
Xem chi tiết
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực kinh doanh khí mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ( 03 thủ tục)  (13/02)
Xem chi tiết
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (22/12)
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực in, xuất bản và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện ( 02 thủ tục)  (13/11)
xem chi tiết
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện ( 02 thủ tục)  (13/11)
Xem chi tiết
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận  (01/11)
Xem chi tiết
Thủ tục: Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc  (19/10)
Xem chi tiết
Thủ tục: Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài  (19/10)
Xem chi tiết
Thủ tục: Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài  (19/10)
Xem chi tiết

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày