SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
2
3
8
7
7
Thủ tục hành chính được chuẩn hóa Thứ Tư, 14/11/2018, 05:50
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực in, xuất bản và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện ( 02 thủ tục)  (13/11)
xem chi tiết
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện ( 02 thủ tục)  (13/11)
Xem chi tiết
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận  (01/11)
Xem chi tiết
Thủ tục: Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc  (19/10)
Xem chi tiết
Thủ tục: Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài  (19/10)
Xem chi tiết
Thủ tục: Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài  (19/10)
Xem chi tiết
Thủ tục: Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài .....  (19/10)
Xem chi tiết
Thủ tục xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ........  (19/10)
chi tiết
Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải  (19/10)
chi tiết
Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật  (19/10)
chi tiết

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày