SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
2
8
2
8
7
thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật Thứ Ba, 20/11/2018, 07:25
Về việc triển khai Nghị định 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 09 năm 2018 của Chính Phủ  (01/11)
Xem chi tiết
Về việc thông tin, tuyên truyền triển khai Quyết định 45/2016/QĐ-Ttg của Chính phủ trên hệ thống thông tin cơ sở  (04/10)
chi tiết
Về việc triển khai Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh Bạc Liêu  (29/08)
chi tiết
Về việc triển khai công văn số 3604/UBND-KGVX ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh Bạc Liêu  (29/08)
xem chi tiết
Nghị định 61/2018/NĐ-CP  (09/05)
Nghị định 61/2018/NĐ-CP (xem chi tiết)
Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg  (09/05)
Quyết định số 20/2018/QĐ-TTG ( xem chi tiết)
Nghị định 25/2018/NĐ-CP  (29/03)
Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in ( xem chi tiết)
Nghị định 27/2018/NĐ-CP  (29/03)
Nghị định số 27/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dung dịch vụ Internet và thông tin mạng (xem chi tiết)
Quyết định số 10/2018/QĐ-TTg  (29/03)
Quyết định số 10/2018/QĐ-TTg sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, ctiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xa hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền lợi ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam ( xem chi tiết)
Thông tư 02/2017/TT-VPCP  (29/03)
Thông tư 02/2017/TT-VPCP hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính ( xem chi tiết)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày