SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
9
1
7
6
4
thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật Thứ Bảy, 16/02/2019, 10:45
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2019  (13/02)
Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/ 2019
tuyên truyền phổ biến Luật Nghĩa vụ Quân sự  (12/02)
chi tiết luật nghĩa vụ quân sự
Về việc triển khai Nghị định 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 09 năm 2018 của Chính Phủ  (01/11)
Xem chi tiết
Về việc thông tin, tuyên truyền triển khai Quyết định 45/2016/QĐ-Ttg của Chính phủ trên hệ thống thông tin cơ sở  (04/10)
chi tiết
Về việc triển khai Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh Bạc Liêu  (29/08)
chi tiết
Về việc triển khai công văn số 3604/UBND-KGVX ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh Bạc Liêu  (29/08)
xem chi tiết
Nghị định 61/2018/NĐ-CP  (09/05)
Nghị định 61/2018/NĐ-CP (xem chi tiết)
Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg  (09/05)
Quyết định số 20/2018/QĐ-TTG ( xem chi tiết)
Nghị định 25/2018/NĐ-CP  (29/03)
Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in ( xem chi tiết)
Nghị định 27/2018/NĐ-CP  (29/03)
Nghị định số 27/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dung dịch vụ Internet và thông tin mạng (xem chi tiết)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày