Liên kết web
 

CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Đại hội Chi bộ Chi cục Thuế khu vực Phước Long- Hồng Dân, lần thứ II, nhiệm kỳ 2022- 2025

Hoạt động ban ngành - Đoàn thể
Thứ sáu, 15/07/2022, 15:34
Màu chữ Cỡ chữ
Đại hội Chi bộ Chi cục Thuế khu vực Phước Long- Hồng Dân, lần thứ II, nhiệm kỳ 2022- 2025

Ngày 15/7, Chi bộ Chi cục Thuế khu vực Phước Long- Hồng Dân, tổ chức thành công Đại hội đảng viên, lần thứ II, nhiệm kỳ 2022- 2025.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Chi cục Thuế khu vực Phước Long- Hồng Dân đã lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn của ngành, chủ yếu là chỉ đạo điều hành thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 02 huyện Phước Long và Hồng Dân theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về Thuế và các chính sách khác có liên quan. Tổng thu ngân sách nhà nước trong nhiệm kỳ qua ước đạt 300 tỷ đồng, đạt 101% so với dự toán. Công tác cải cách thủ tục hành chính được chi bộ đặc biệt quan tâm, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp, giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng; tinh thần thái độ làm việc của công chức Thuế với người dân, doanh nghiệp luôn thể hiện sự gần gũi, thân thiện, tinh thần hỗ trợ, phục vụ người nộp thuế. Bên cạnh đó, Chi bộ đã tổ chức quán triệt kịp thời, đầy đủ các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên. Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức tư tưởng cán bộ, đảng viên luôn vững vàng, tác phong, lề lối làm việc đổi mới, tinh thần trách nhiệm được nâng lên, thái độ phục vụ người dân tốt hơn. Hàng năm, đa số đảng viên được xếp loại hoàn thành, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm.

Chi ủy Chi bộ Chi cục Thuế khu vực Phước Long, Hồng Dân, nhiệm kỳ 2022- 2025 ra mắt

Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022- 2025, cụ thể là: tập trung tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước kịp thời, nhằm tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên về quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết đề ra; triển khai thực hiện thắng lợi công tác quản lý thuế trên địa bàn, hoàn thành và vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước; triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu, tăng cường công tác kiểm tra chống thất thu thuế và đẩy mạnh thu hồi nợ thuế. Thực hiện quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian lập thủ tục về thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, hàng năm, chi bộ đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh”; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu trên giao; 100% đảng viên, đoàn viên được học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; châm bồi kết nạp từ 01 đến 2 đảng viên mới, cùng nhiều chỉ tiêu quan trọng khác.

 Đại hội đã dân chủ bầu Chi ủy Chi bộ Chi cục Thuế khu vực Phước Long, Hồng Dân, nhiệm kỳ 2022- 2025, đồng chí Trần Thanh Bình tiếp tục giữ chức danh Bí thư Chi bộ Chi cục Thuế khu vực Phước Long, Hồng Dân, nhiệm kỳ 2022- 2025.

Số lượt xem: 517

Thanh Nhanh-Văn Long

 

 

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHƯỚC LONG
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Ân - Phó Chủ tịch UBND Huyện Phước Long
Đơn Vị Quản Lý: Phòng Văn hóa Và Thông tin huyện Phước Long
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.864.280 Email: pvhtthpl@baclieu.gov.vn