Liên kết web
 

CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Đại hội chi bộ Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Phước Long, nhiệm kỳ 2022- 2025

Hoạt động ban ngành - Đoàn thể
Thứ ba, 14/06/2022, 15:47
Màu chữ Cỡ chữ
Đại hội chi bộ Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Phước Long, nhiệm kỳ 2022- 2025

Ngày 14/6, Chi bộ Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Phước Long tổ chức Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022- 2025. Đây là đơn vị được Đảng ủy cơ quan chính quyền chọn làm điểm chỉ đạo Đại hội, để rút kinh nghiệm nhân rộng trong toàn đảng bộ. Đến dự, có ông Trần Văn Liêm, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Bí thư Đảng uỷ cơ quan chính quyền huyện.

Quang cảnh đại hội

Nhiệm kỳ qua, chi bộ Phòng Tài chính- kế hoạch huyện Phước Long đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, giữ vững phẩm chất đạo đức, tác phong của người đảng viên, đoàn kết nội bộ, gương mẫu chấp hành thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào hành động cách mạng ở địa phương. Ngoài ra, chi bộ còn tập trung lãnh đạo thực hiện tốt vai trò tham mưu trong điều hành, lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, nhất là các chỉ tiêu trên lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh; công tác quản lý, thu chi tài chính ngân sách nhà nước, kế hoạch và đầu tư, quản lý tài sản công, phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; quy hoạch, kế hoạch trung và dài hạn, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực tài chính ngân sách, kế hoạch và đầu tư, góp phần thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022- 2025, cụ thể là: tăng cường sự đoàn kết thống nhất một lòng, tập trung xây dựng chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng công tác tài chính ngân sách nhà nước, kế hoạch và đầu tư, quản lý tài sản công, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, cải cách hành chính trên lĩnh vực tài chính ngân sách, kế hoạch và đầu tư, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội chi bộ đề ra. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, xây dựng chi bộ hàng năm xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên được học tập, quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các phong trào hành động cách mạng của địa phương; 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cùng một số chỉ tiêu quan trọng khác.

Số lượt xem: 350

Thanh Nhanh-Văn Long

 

 

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHƯỚC LONG
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Ân - Phó Chủ tịch UBND Huyện Phước Long
Đơn Vị Quản Lý: Phòng Văn hóa Và Thông tin huyện Phước Long
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.864.280 Email: pvhtthpl@baclieu.gov.vn