Lịch làm việc của đồng chí Lê Văn Măm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy (từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/01/2021) Lịch làm việc của đồng chí Nguyễn Chí Thiện, Bí thư Huyện ủy (từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/01/2021) Triển khai Kế hoạch số 05/KH-UBND của Ủy ban nhân dân huyện phước long ngày 19/01/2021 thực thực công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn huyện Phước Long giai đoạn 2021-2025. Triển khai thực hiện Công văn số 39/SVHTTTTDL-QLVHTTGD ngày 11/01/2021 của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu lịch công tác tuần của Ông Trần Văn Liêm, phó Chủ Tịch UBND Huyện ( Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021) Phước Long: Hội thảo tổng kết đề tài ứng dụng khoa học kỹ thuật mô hình nuôi lươn không bùn Triển khai thực hiện Quyết định số 03/QĐ - UBND ngày 05/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Tổ chức thực hiện Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Tổ chức thực hiện Quyết định số 2136/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Triển khai thực hiện Quyết định số 1521 /QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của ban Bí thư
Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện Phước Long đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế- xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Tin tức thời sự
Thứ ba, 09/06/2020, 16:42
Màu chữ Cỡ chữ
Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện Phước Long đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế- xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Sau 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện Phước Long lần thứ II, nhiệm kỳ 2015- 2020, mặc dù trong điều kiện khó khăn chung của huyện nhưng với sự tập trung thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc; đoàn kết thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; chủ động tốt trong tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ nên Đảng bộ đã hoàn thành cơ bản toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị Đại hội đề ra, tạo ra tiền đề quan trọng để Đảng bộ vững bước vào nhiệm kỳ mới.

---------------------------

Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện Phước Long 183 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 16 chi bộ trực thuộc. Dưới ánh sáng Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là sự lãnh đạo sát sao của Đảng bộ huyện khóa XII sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cơ quan chính quyền đã chủ động tham mưu, năng động sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt ở mức cao so với Nghị quyết, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững chung của huyện và những năm tiếp theo. Đặc biệt trong công tác tham mưu, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể như tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm của huyện đạt ở mức cao tính đến cuối năm 2019 là 11% (so với đầu nhiệm kỳ tăng 04%). Tổng giá trị sản xuất (GO) đạt gần 14.900 tỷ đồng; tổng thu nhập xã hội (GRDP) đạt gần 7.320 tỷ đồng, trong đó: Nông nghiệp- thủy sản chiếm tỷ trọng 41%; thương mại- dịch vụ chiếm tỷ trọng 34,20%, công nghiệp- xây dựng chiếm tỷ trọng 24,80%. Nhìn chung cơ cấu GRDP đảm bảo đúng kế hoạch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp – thủy sản, tăng tỷ trọng thương mại – dịch vụ, công nghiệp – xây dựng. Đặc biệt, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt gần 59 triệu đồng/năm, tăng 23 triệu 142 ngàn đồng so với đầu nhiệm kỳ. Điển hình như trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, Đảng bộ lãnh đạo các chi bộ trực thuộc với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn tham mưu kịp thời cho Huyện ủy- UBND huyện thực hiện tốt Nghị quyết số 05 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về đẩy mạnh phát triển kinh tế đến năm 2020, có xác địch rõ mục đích, lộ trình cụ thể, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, mở rộng diện tích lúa - tôm, quy hoạch từng tiểu vùng sản xuất, nghiên cứu, nhân rộng nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả như: mô hình trồng rau sạch, trồng bắp, nuôi le le, vịt trời, cua đinh, cá sấu, trăn, rắn, chăn nuôi gia súc, gia cầm; mô hình tôm - lúa, tôm - cua - cá... đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất nhằm tăng năng suất, sản lượng trên một đơn vị diện tích. Tính đến cuối nhiệm kỳ, tổng sản lượng lương thực đạt trên 289.000 tấn, tăng trên 56.000 tấn so với đầu nhiệm kỳ; Tổng sản lượng nuôi trồng và đánh bắt đạt trên 34.300 tấn.

Ảnh: Quang cảnh buổi Đại hội Đảng bộ Cơ quan chính quyền nhiệm kỳ 2020 - 2025Ảnh: Quang cảnh buổi Đại hội Đảng bộ Cơ quan chính quyền nhiệm kỳ 2020 - 2025

Song song với mặt trận sản xuất, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Đảng bộ lãnh đạo chi bộ Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu lập phương án triển khai xây dựng trên 40 tuyến bê tông cốt thép trục ấp liên ấp và 05 đoạn cầu nối, nâng tổng số toàn huyện có 76 tuyến bê tông cốt thép trục ấp liên ấp với tổng chiều dài trên 252 km và xây dựng hoàn thành 113 cây cầu bê tông cốt thép liên ấp, nâng tông số toàn huyện có 315 cây cầu bê tông cốt thép liên ấp. Đồng thời triển khai xây dựng 48 tuyến ngõ xóm với tổng chiều dài gần 38 km, nâng tổng số toàn huyện có trên 200 tuyến ngõ xóm với tổng chiều dài trên 291 km và xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng 54 cây cầu ngõ xóm. Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp cũng tiếp tục có bước phát triển ổn định. Hiện toàn huyện có trên 6.550 cơ sở sản xuất công nghiệp -TTCN, thu hút trên 21.000 lao động. Một số lĩnh vực như nhựa gia dụng, chế biến, xây xát lúa gạo, cơ khí, nước đá, may mặc,... phát triển nhanh, quy mô sản xuất được đầu tư mở rộng, số lượng và chất lượng được nâng lên. Chương trình điện khí hóa nông thôn cũng được quan tâm triển khai rộng khắp, góp phần làm bừng sáng lên sức sống mới cho vùng quê nông thôn mới Phước Long. Hiện toàn huyện có gần 100% hộ dân sử dụng điện an toàn trong phục vụ sinh hoạt và sản xuất- kinh doanh. Bên cạnh đó, hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển khá tốt, đáp ứng nhu cầu về hàng hóa, dịch vụ phục vụ kịp thời cho sản xuất và đời sống của nhân dân.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện đã tham mưu thực hiện đúng các chủ trương của huyện về lĩnh vực này qua đó đã huy động, lồng ghép, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Sau khi huyện Phước Long được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2017, bước vào đầu năm 2018 trên cơ sở Kế hoạch của Huyện ủy, Đề án của UBND huyện, Đảng bộ đã chỉ đạo các Chi ủy, Chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, trong đó xác định lộ trình cụ thể cho từng năm. Từ đó toàn Đảng bộ đã tập trung thực hiện với quyết tâm cao và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đến nay đã tham mưu công nhận hầu hết các ấp đạt chuẩn nông thôn mới kiễu mẫu, 4/7 xã được UBND tỉnh công nhận xã nông thôn mới nâng cao; các xã còn lại như xã Phước Long, Phong Thạnh Tây A được các Sở, Ngành tỉnh thẩm định các tiêu chí và xã Phong Thạnh Tây B đang khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí để được thẩm định công nhận trong quý II năm 2020.

Xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan chính quyền đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và của huyện về quy mô, mạng lưới trường, lớp học. Đặc biệt là huyện đã ban hành Đề án nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2019 - 2025 với mục tiêu nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, phấn đấu đến năm 2025 chất lượng giáo dục của huyện đứng trong tốp có thứ hạng cao của tỉnh và khu vực. Hiện toàn huyện có 41/43 trường đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện Nghị quyết 03 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng huyện xanh - sạch - đẹp giai đoạn 2016 - 2020 cũng được Đảng bộ quan tâm chỉ đạo thường xuyên đạt nhiều kết quả. Hiện toàn huyện có 78/78 ấp đạt danh hiệu ấp văn hóa 03 năm liền, 72/78 ấp đạt danh hiệu ấp văn hóa 05, 06 năm liền, với tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa chiếm gần 99% so với tổng số hộ dân và duy trì, giữ vững 7/7 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và thị trấn Phước Long được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe trong nhân dân phát triển rộng khắp, hoạt động của 54 câu lạc bộ đờn ca tài tử đươc duy trì sinh hoạt. Điểm nổi bật của Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện Phước Long trong nhiệm kỳ qua là tham mưu Huyện ủy- UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính sách- xã hội. Nhờ đó mà hiện nay đời sống vật chất tinh thần các gia đình chính sách và người có công với cách mạng trên địa bàn huyện không ngừng được cải thiện và nâng lên hoặc có mức sống ngang bằng với mức sống của người dân ở khu dân cư, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm đáng kể chỉ còn 0,51% và cơ bản không còn tình trạng nhà ở lụp sụp trong dân. Công tác khám chữa bệnh từng bước đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, hiện toàn huyện có 8/8 xã- thị trấn đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Diện mạo nông thôn mới của huyện tiếp tục khởi sắc theo tinh thần Nghị quyết 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng huyện xanh -sạch - đẹp và Công văn 151 của Ban Thường vụ Huyện ủy về bảo vệ môi trường. Đồng chí Trần Anh Khiêm, Trưởng Phòng Văn hóa- Thông tin- Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan chính quyền huyện Phước Long, chia sẻ: “ Trong nhiệm kỳ qua, cùng với với công tác tham mưu, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện, công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể cũng được Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện quan tâm chú trọng. Đảng bộ luôn quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; triển khai học tập, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng các cấp. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức nghiên cứu, quán triệt học tập và cụ thể hóa các Nghị quyết thông qua chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy luôn chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình tổ chức Đảng và đảng viên trong thực hiện Quy định Điều lệ Đảng và Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng các cấp. Nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như trong tác phong lề lối làm việc, đạo đức lối sống. Ban Chấp hành Đảng bộ cũng thường xuyên quan tâm lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức trọng tâm là đổi mới nội dung, Quy chế làm việc, phương thức hoạt động; đề ra các giải pháp kịp thời khắc phục những mặt yếu kém, gắn triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “ tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang”.

Trên cơ sở kế hoạch, hướng dẫn của các tổ chức đoàn thể cấp trên, Đảng ủy luôn quan tâm chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong khối chủ động tốt trong triển khai các hoạt động của Đảng bộ và các cơ quan, đơn vị trong khối. Các cấp ủy, cơ quan thường xuyên quan tâm tạo điều kiện thuận lợi, động viên kịp thời, nhằm phát huy tính tích cực, tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, hội viên đóng góp chung vào nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Các hoạt động phong trào được triển khai, tổ chức một cách đồng bộ có trọng tâm trọng điểm như phong trào thể dục thể thao, phong trào thanh niên tình nguyện, uống ước nhớ, xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do thiên tai..., được thực hiện đầy đủ, tích cực; phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa được phát huy hiệu quả...Với quyết tâm mới là “ Đoàn kết- Kỷ cương- Sáng tạo - Phát triển”, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Cơ quan chính quyền đề ra mục tiêu tổng quát phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới phương thức, nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; chủ động, phát huy tốt vai trò lãnh đạo chỉ đạo, huy động nguồn lực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế chủ lực của địa phương, tăng trưởng kinh tế bền vững; phát huy hiệu quả đồng bộ nguồn lực đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội; thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đổi mới hình thức và nâng cao hiệu quả tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; tiếp tục chỉ đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền, các đoàn thể vững mạnh; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện nghiêm túc kiểm điểm, phê bình, tự phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Quyết tâm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội đảng bộ Cơ quan chính quyền lần thứ III đã đề ra”. 

Ảnh: Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan chính quyền Khóa III (Nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Bằng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, nhiêm kỳ mới 2020 - 2025, Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện Phước Long sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, tiếp tục tạo ra những kết quả vững chắc trên chặng đường mới, góp xây dựng thành công huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2018- 2020 theo tinh thần Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

T/h: Quốc Vũ

Số lượt xem: 74

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHƯỚC LONG
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Ân - Phó Chủ tịch UBND Huyện Phước Long
Đơn Vị Quản Lý: Phòng Văn hóa Và Thông tin huyện Phước Long
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.864.280 Email: pvhtthpl@baclieu.gov.vn