Triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NB-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hanh Luật Phòng cháy và chữa chaý và Luật sữa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy Tổ chức thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người đặc biệt là phụ nữ và trẻ em Thực hiện đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng trrên địa bàn huyện Phước Long nam 2021 lịch công tác tuần của Ông Lê Văn Tần, Chủ Tịch UBND Huyện ( Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021) Lịch làm việc của đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021) Lịch làm việc của đồng chí Bí thư Huyện ủy từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021 Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Phước Long Chương trình công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 02/2021 Về việc đảm bảo an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân sửu 2021 Tổ chức thực hiện Quyết định số 100/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức phi chính phủ bị bãi bõ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (22/01/2021)
Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử

 

 

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Long tổng kết công tác năm 2020

Kinh tế - Chính trị
Thứ sáu, 01/01/2021, 14:50
Màu chữ Cỡ chữ
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Long tổng kết công tác năm 2020

Ngày 25/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Long tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021. Đến dự, có bà Phạm Thị Mỹ Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Lê Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Quang cảnh Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Long tổng kết công tác năm 2020

Ngày 25/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Long tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021. Đến dự, có bà Phạm Thị Mỹ Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Lê Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Trong năm 2020, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện Phước Long luôn đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động ở địa phương được nhân dân đồng thuận và tích cực tham gia hưởng ứng, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội của huyện. Ủy ban MTTQ các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân chủ động phòng, chống dịch Covid-19, gắn hỗ trợ, chăm lo cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, với tổng số tiền trên 100 triệu đồng. Ban vận động quỹ “vì người nghèo” từ huyện đến cơ sở đã xây dựng 47 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương theo Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ, cho hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện còn vận động các nguồn lực để trao tặng trên 150 bồn nhựa chứa nước cho bà con bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn, giúp mọi người dự trữ nguồn nước sạch sinh hoạt trong gia đình.

Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021 được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Long đề ra trong năm 2021, là: tiếp tục nâng cao hiệu quả  công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương. Đồng thời, củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ từ huyện đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện đã đạt được trong năm 2020. Tuy nhiên, để thực hiện tốt hơn nữa công tác Mặt trận và công tác vận động quần chúng trong năm 2020, ông Lê Văn Năm đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhất là phát huy tốt vai trò người có uy tín, các tổ chức tôn giáo trong công tác vận động quần chúng, gắn với xây dựng lực lượng nồng cốt, tiêu biểu. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, qua đó, nắm rõ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân. Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội theo từng lĩnh vực, chuyên ngành. Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn với tìm tòi những giải pháp phong phú trong tổ chức các hoạt động phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Long tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong công tác MTTQ năm 2020.

Ngày 25/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Long tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021. Đến dự, có bà Phạm Thị Mỹ Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Lê Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Trong năm 2020, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện Phước Long luôn đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động ở địa phương được nhân dân đồng thuận và tích cực tham gia hưởng ứng, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội của huyện. Ủy ban MTTQ các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân chủ động phòng, chống dịch Covid-19, gắn hỗ trợ, chăm lo cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, với tổng số tiền trên 100 triệu đồng. Ban vận động quỹ “vì người nghèo” từ huyện đến cơ sở đã xây dựng 47 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương theo Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ, cho hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện còn vận động các nguồn lực để trao tặng trên 150 bồn nhựa chứa nước cho bà con bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn, giúp mọi người dự trữ nguồn nước sạch sinh hoạt trong gia đình.

Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021 được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Long đề ra trong năm 2021, là: tiếp tục nâng cao hiệu quả  công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương. Đồng thời, củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ từ huyện đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện đã đạt được trong năm 2020. Tuy nhiên, để thực hiện tốt hơn nữa công tác Mặt trận và công tác vận động quần chúng trong năm 2020, ông Lê Văn Năm đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhất là phát huy tốt vai trò người có uy tín, các tổ chức tôn giáo trong công tác vận động quần chúng, gắn với xây dựng lực lượng nồng cốt, tiêu biểu. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, qua đó, nắm rõ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân. Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội theo từng lĩnh vực, chuyên ngành. Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn với tìm tòi những giải pháp phong phú trong tổ chức các hoạt động phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Long tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong công tác MTTQ năm 2020.

Trong năm 2020, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện Phước Long luôn đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động ở địa phương được nhân dân đồng thuận và tích cực tham gia hưởng ứng, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội của huyện. Ủy ban MTTQ các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân chủ động phòng, chống dịch Covid-19, gắn hỗ trợ, chăm lo cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, với tổng số tiền trên 100 triệu đồng. Ban vận động quỹ “vì người nghèo” từ huyện đến cơ sở đã xây dựng 47 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương theo Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ, cho hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện còn vận động các nguồn lực để trao tặng trên 150 bồn nhựa chứa nước cho bà con bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn, giúp mọi người dự trữ nguồn nước sạch sinh hoạt trong gia đình.

Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021 được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Long đề ra trong năm 2021, là: tiếp tục nâng cao hiệu quả  công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương. Đồng thời, củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ từ huyện đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện đã đạt được trong năm 2020. Tuy nhiên, để thực hiện tốt hơn nữa công tác Mặt trận và công tác vận động quần chúng trong năm 2020, ông Lê Văn Năm đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhất là phát huy tốt vai trò người có uy tín, các tổ chức tôn giáo trong công tác vận động quần chúng, gắn với xây dựng lực lượng nồng cốt, tiêu biểu. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, qua đó, nắm rõ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân. Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội theo từng lĩnh vực, chuyên ngành. Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn với tìm tòi những giải pháp phong phú trong tổ chức các hoạt động phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Long tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong công tác MTTQ năm 2020.

Thanh Nhanh- Văn Long

Số lượt xem: 107

 

 

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHƯỚC LONG
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Ân - Phó Chủ tịch UBND Huyện Phước Long
Đơn Vị Quản Lý: Phòng Văn hóa Và Thông tin huyện Phước Long
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.864.280 Email: pvhtthpl@baclieu.gov.vn