Liên kết web
 

CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null “Ngày Pháp luật Việt Nam” đã thực sự trở thành sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng của đất nước và địa phương.

Kinh tế - Chính trị
Thứ ba, 08/11/2022, 09:25
Màu chữ Cỡ chữ
“Ngày Pháp luật Việt Nam” đã thực sự trở thành sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng của đất nước và địa phương.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đảm bảo các hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam thực sự sâu rộng, thực chất, hiệu quả và trở thành đợt sinh hoạt chính trị- pháp lý trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân. Trên cơ sở chỉ đạo của Sở Văn hoá- Thông tin, Thể Thao và Du lịch tỉnh, Phòng Văn hoá- Thông tin huyện Phước Long đã phối hợp với Phòng Tư pháp chủ động tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch phát động các ngành, các cấp đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11).  

Theo Hội đồng phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật huyện Phước Long, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật lấy ngày 9/11 (ngày ban hành Hiến pháp năm 1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam độc lập) là Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. Ngày Pháp luật được triển khai từ năm 2013 và được duy trì hằng năm.

Ảnh minh họa

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát, chỉ đạo, điều hành của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực của các cơ quan cùng với sự chủ động tham mưu của ngành tư pháp, đặc biệt là sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, việc triển khai Ngày Pháp luật đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận và là điểm nhấn của công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Giờ đây, “Ngày Pháp luật đã thực sự trở thành sự kiện chính trị-pháp lý quan trọng của đất nước và địa phương. Tinh thần Ngày Pháp luật đã và đang được lan tỏa, thẩm thấu trong đời sống xã hội; đến với từng cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và người dân”. Kết quả thực hiện Ngày Pháp luật và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung đã có đóng góp quan trọng cho sự tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, Doanh nghiệp, Nhân dân. Trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp, trong đó nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật là ưu tiên hàng đầu, thì việc đẩy mạnh triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật là một trong những giải pháp hữu hiệu.

Ảnh minh họa

Hưởng ứng “ Ngày pháp luật Việt Nam- 9/11 năm nay, UBND huyện Phước Long cũng đã triển khai Kế hoạch số 137/2022 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đ/c Trần Anh Khiêm, Trưởng Phòng Văn hoá- Thông tin huyện Phước Long, cho biết: “Ngày Pháp luật Việt Nam” không chỉ diễn ra trong ngày 9/11 mà Ngày này sẽ được tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm. Song, các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay sẽ tập trung tổ chức trong tháng cao điểm, bắt đầu từ ngày 15/10 đến 15/11/2022. Nội dung của các hoạt động chủ yếu tập trung vào điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, gắn với quán triệt, triển khai các nội dung theo Kết luận số 80/2020 của Ban Bí thư TW Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32/2002 của Ban Bí thư và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022 và các luật, pháp lệnh, văn bản pháp luật mới ban hành. Năm nay, tình hình dịch bệnh dịch Covid- 19 trên địa bàn huyện cơ bản được kiểm soát, các hoạt động trở lại trạng thái bình thường mới nên các đơn vị, địa phương trong huyện đã và đang có những hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong việc tổ chức các hoạt động nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật, tăng cường nhận thức về vai trò của luật pháp trong đời sống, sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hằng ngày của người dân”.

Theo ghi nhận của phóng viên đài, những ngày qua, tại nhiều trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, một số tuyến đường chính từ trung tâm huyện đến các xã- thị trấn, những tấm băng rôn, pa-nô, khẩu hiệu tuyên truyền về “Ngày Pháp luật Việt Nam” được treo ngay ngắn. Các nội dung chuyển tải chủ yếu là phổ biến các chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các luật được Quốc hội Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua trong năm 2021 và 2022; những vấn đề dư luận, xã hội quan tâm hoặc định hướng dư luận xã hội, trọng tâm các lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh Covid- 19; phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính; bảo vệ môi trường; đất đai; xử lý vi phạm hành chính; các hoạt động sản xuất- kinh doanh- khởi nghiệp; quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, người lao động; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động, an ninh trật tự, an toàn trường học; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”…góp phần xây dựng Chính phủ ‘ Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bức phá, hiệu quả”. Ông Trần Văn Liêm, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật huyện Phước Long, cho biết: “Hưởng ứng các hoạt động “Ngày Pháp luật Việt Nam” năm nay, huyện cũng chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày Pháp luật Việt Nam thông qua Cổng thông tin điện tử và hệ thống truyền thanh từ huyện đến các xã. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến nhằm tăng cường giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật cho mọi người dân, nhất là các quy định, hướng dẫn về phòng, chống các loại dịch bệnh ở người và trên cây trồng, vật nuôi; gương người tốt- việc tốt; điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật”.

Ảnh minh họa

Để “Ngày Pháp luật Việt Nam” thực sự lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội, đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phước Long lần thứ XIII đi vào cuộc sống. Ông Trần Văn Toàn, Trưởng Phòng Từ pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật huyện Phước Long, Chia sẻ“, Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Phòng Tư pháp huyện sẽ tham mưu UBND huyện và Hội đồng phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật huyện phát động các ngành, các cấp tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam” năm 2022. Đồng thời, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn xây dựng tài liệu tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; các quy định của pháp luật mà dư luận xã hội đang quan tâm. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến xử lý các quy định pháp luật về phòng, chống Covid- 19; tăng cường phổ biến các nội dung chính sách, pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp, an sinh xã hội và các Luật mới của Quốc hội ban hành và có hiệu lực năm 2022. Đồng thời, cung cấp các mẫu áp phích, băng rôn với các chủ đề “Ngày Pháp luật Việt Nam” năm nay để treo trên các trục đường chính, cổng công sở”.

“Ngày Pháp luật Việt Nam- 9/11” hằng năm được tổ chức nhằm khẳng định sự tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật cho mọi người, góp phần xây dựng lối sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, tạo lập thói quen tự giác thực hiện, ứng xử theo pháp luật và nâng cao nhận thức pháp luật của mỗi người, qua đó, xây dựng văn hóa pháp lý trong toàn xã hội.  Thông qua “Ngày Pháp luật Việt Nam” là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được, tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật; định hướng triển khai trong thời gian tới; tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác này. Bên cạnh đó, “Ngày Pháp luật Việt Nam” còn có ý nghĩa giáo dục, xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ ứng xử phù hợp với pháp luật, tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, tạo lập kỷ cương, phép nước góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, một xã hội Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Số lượt xem: 104

Bài, ảnh: Quốc Vũ

 

 

 

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHƯỚC LONG
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Ân - Phó Chủ tịch UBND Huyện Phước Long
Đơn Vị Quản Lý: Phòng Văn hóa Và Thông tin huyện Phước Long
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.864.280 Email: pvhtthpl@baclieu.gov.vn