Liên kết web
 

CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Huyện uỷ Phước Long Hội nghị triển khai, quán triệt Quy định số 69 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Kinh tế - Chính trị
Thứ năm, 03/11/2022, 15:05
Màu chữ Cỡ chữ
Huyện uỷ Phước Long Hội nghị triển khai, quán triệt Quy định số 69 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Ngày 3/11 đồng chí Lê Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Phước Long dự và chủ trì Hội nghị cán bộ chủ chốt ( mở rộng) triển khai, quán triệt Quy định số 69/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm thay thế Quy định số 07 của Trung ương về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm và Quy định 102 của Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm của Bộ Chính trị ( khoá XII); Hướng dẫn số 25/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Kế hoạch số 45/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về thực hiện Kế hoạch số 48/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết 12/2022  của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Lê Văn Năm -  Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Phước Long dự và chủ trì Hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu được báo cáo viên của huyện triển khai, quán triệt những nội dung cơ bản của Quy định số 69 và Hướng dẫn số 25. Đối với Quy định số 69, đây là Quy định về kỷ luật của Đảng lớn nhất, toàn diện nhất từ trước đến nay; nội dung Quy định được hệ thống tương đối toàn diện, đầy đủ, cụ thể và bao quát các phương diện trong đời sống xã hội. Các vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên được đặt trong một quy định thống nhất, đồng bộ để xác định cụ thể các hành vi và chế tài xử lý làm căn cứ để kỷ luật. Những điểm mới trong Quy định này tập trung ở 3 nội dung chính đó là quy định các hành vi mới trên cơ sở tổng kết thực tiễn và dự báo về các vi phạm trong thời gian tới; tăng nặng hoặc giảm nhẹ chế tài đối với hành vi vi phạm được quy định trước; xác định rõ động cơ, mục đích, hậu quả của hành vi làm căn cứ áp dụng chế tài phù hợp với thực tiễn và đồng bộ với quy định mới của Đảng và pháp luật với mục đích để tổ chức đảng, đảng viên không vi phạm và không dám vi phạm kỷ luật của Đảng. Về Hướng dẫn số 25 xác định cụ thể nội dung chỉ đạo, đó là: Công tác tham mưu ban hành các chủ trương, chính sách, pháp luật, giải pháp phòng chống tiêu cực; thực hiện đồng bộ, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tiêu cực gắn với tuyên truyền, giáo dục nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong phòng chống tiêu cực. Hướng dẫn nhấn mạnh trọng tâm chỉ đạo của công tác phòng, chống tiêu cực là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức mà trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị; biểu hiện rõ nhất là 19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống.

Quang cảnh hội nghị

Về thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, Nghị quyết xác định rất rõ mục tiêu tổng quát là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; là lực lượng vũ trang nhân dân sắc bén, mang bản chất của giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; mang tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc; có hệ thống tổ chức tập trung, thống nhất, chuyên sâu, xuyên suốt, tinh, gọn, mạnh; có đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ; pháp chế, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; tiềm lực hậu cần, kỹ thuật hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội nghị giúp cho cán bộ chủ chốt của huyện Phước Long quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định số 69 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 25 của Ban Chỉ đạo Trung ương và Kế hoạch số 45 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về thực hiện Kế hoạch số 48 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị vào điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, tránh bị vi phạm dẫn đến buộc phải thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương thật sự trong sạch, vững mạnh và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Số lượt xem: 238

Tin, ảnh: Quốc Vũ

 

 

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHƯỚC LONG
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Ân - Phó Chủ tịch UBND Huyện Phước Long
Đơn Vị Quản Lý: Phòng Văn hóa Và Thông tin huyện Phước Long
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.864.280 Email: pvhtthpl@baclieu.gov.vn