lịch công tác tuần của Ông Lê Văn Tần, Chủ Tịch UBND Huyện ( Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021) Lịch làm việc của đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021) Lịch làm việc của đồng chí Bí thư Huyện ủy từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021 Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Phước Long Chương trình công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 02/2021 Về việc đảm bảo an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân sửu 2021 Tổ chức thực hiện Quyết định số 100/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức phi chính phủ bị bãi bõ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (22/01/2021) Tổ chức thực hiện Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tổ chức hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Tổ chức thực hiện Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành mới và bị bãi bõ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Tổ chức thực hiện Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công chức, viên chức bị bãi bõ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử

 

 

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Phước Long: học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và các văn bản Kết luận của Trung ương

Kinh tế - Chính trị
Thứ tư, 07/10/2020, 09:43
Màu chữ Cỡ chữ
Phước Long: học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và các văn bản Kết luận của Trung ương

Trên 70 cán bộ, đảng viên của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy, tham gia hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 và các văn bản Kết luận của Trung ương, do Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phước Long tổ chức ngày 01/10.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ

2020- 2025 và các văn bản Kết luận của Trung ương,

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã triển khai, quán triệt nội dung cốt lõi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phước Long lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Theo đó, Nghị quyết xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm, là: tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ; phấn đấu đến năm 2025 xây dựng hoàn thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng huyện Phước Long trở thành trung tâm phát triển kinh tế- xã hội vùng Bắc Quốc lộ 1A và đẩy mạnh phát triển nông nghiệp- thủy sản, mà trọng tâm là ứng dụng khoa học- công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, các đại biểu còn được triển khai nội dung Kết luận số 85 của Ban Bí thư về tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới và Kết luận số 76 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Qua hội nghị, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản các Kết luận của Ban Bí thư. Đồng thời, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tổ chức thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Phước Long, lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020- 2025, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Thanh Nhanh- Văn Long

Số lượt xem: 129

 

 

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHƯỚC LONG
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Ân - Phó Chủ tịch UBND Huyện Phước Long
Đơn Vị Quản Lý: Phòng Văn hóa Và Thông tin huyện Phước Long
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.864.280 Email: pvhtthpl@baclieu.gov.vn