Liên kết web

 

 

 

 

CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Phước Long: học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và các văn bản Kết luận của Trung ương

Kinh tế - Chính trị
Thứ tư, 07/10/2020, 09:43
Màu chữ Cỡ chữ
Phước Long: học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và các văn bản Kết luận của Trung ương

Trên 70 cán bộ, đảng viên của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy, tham gia hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 và các văn bản Kết luận của Trung ương, do Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phước Long tổ chức ngày 01/10.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ

2020- 2025 và các văn bản Kết luận của Trung ương,

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã triển khai, quán triệt nội dung cốt lõi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phước Long lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Theo đó, Nghị quyết xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm, là: tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ; phấn đấu đến năm 2025 xây dựng hoàn thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng huyện Phước Long trở thành trung tâm phát triển kinh tế- xã hội vùng Bắc Quốc lộ 1A và đẩy mạnh phát triển nông nghiệp- thủy sản, mà trọng tâm là ứng dụng khoa học- công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, các đại biểu còn được triển khai nội dung Kết luận số 85 của Ban Bí thư về tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới và Kết luận số 76 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Qua hội nghị, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản các Kết luận của Ban Bí thư. Đồng thời, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tổ chức thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Phước Long, lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020- 2025, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Thanh Nhanh- Văn Long

Số lượt xem: 178

 

 

 

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHƯỚC LONG
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Ân - Phó Chủ tịch UBND Huyện Phước Long
Đơn Vị Quản Lý: Phòng Văn hóa Và Thông tin huyện Phước Long
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.864.280 Email: pvhtthpl@baclieu.gov.vn