Danh bạ các ban, ngành và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phước Long V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 12-KHHU, ngày 20/7/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy, thực hiện Chỉ thị số 03 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới V/v thực hiện tốt các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn huyện V/v tăng cường công tác quản lý, kiểm tra trước khi cho phép và tổ chức giám sát chặt chẽ đối với việc lưu thông tạm thời của người lái xe, phụ xe để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 V/v triển khai thực hiện Công văn số 3022/UBND, ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc áp dụng giảm thời gian cách ly y tế tại nhà, tại các cơ sở lưu trú, khách sạn trên địa bàn (đối với F1 và người đến từ vùng dịch) song phải đáp ứng các tiêu chí yêu cầu của công tác phòng chống dịch Covid-19 V/v triển khai thực hiện Công văn số 2976/UBND-KGVX ngày 22/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc tăng cường công tác quản lý người dân di chuyển ra khỏi địa phương trong tình hình dịch bệnh phức tạp theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 4920/VPCP-KGVX ngày 20/7/2021 V/v tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 Công văn về việc chấn chỉnh việc đăng tải thông tin lên mạng xã hội Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Phước Long V/v bổ sung hướng dẫn thực hiện một số nội dung giãn cách xã hội trên địa bàn huyện phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 (sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Công văn số 1557/UBND ngày 18/7/2021)
Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Phước Long phát động đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Tin tức thời sự
Thứ hai, 27/07/2020, 14:55
Màu chữ Cỡ chữ
Phước Long phát động đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Những ngày cuối tháng 7 này, hòa trong không khí phấn khởi kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ ( 27/7/1947- 27/7/2020). Đảng bộ và nhân dân huyện Phước Long đang dấy lên nhiều hoạt động thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực, nhằm lập thành tích xuất sắc nhất hướng đến chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Ảnh: Đoàn viên thanh niên Huyện Phước Long tham gia tráng lề lộ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phước Long lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến sẽ diễn ra vào những ngày đầu tháng 8 năm 2020. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại đối với Đảng bộ và nhân dân trong huyện. Theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 77-KH/HU, ngày 09/08/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong huyện tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong toàn huyện đã tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua từ huyện đến cơ sở trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội theo hướng đồng bộ, liên tục, thiết thực và hiệu quả. Qua đó, tạo động lực mới, khí thế mới, tinh thần cách mạng, ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng các cấp và tiến tới Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ những năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, huyện Phước Long xác định mục tiêu trọng tâm của đợt phát động thi đua cao điểm là tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 27 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với tinh thần “ Người người thi đua, ngành ngành thi đua”. Đồng thời, tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, những việc mới, việc khó, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đang thực hiện nhưng chưa đạt hiệu quả cao của từng cấp, từng ngành, từng lĩnh vực công tác; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch đề ra năm 2020; tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh và bộ máy nhà nước năng động, hiệu lực, hiệu quả; thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018- 2020 theo tinh thần Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để đến cuối năm 2020 toàn huyện có 7/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu, coi đây là phong trào trọng tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước. Để góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc nhất hướng đến chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thức XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025, UBND huyện cũng đề nghị từng cơ quan, đơn vị tiến hành đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2020 của đơn vị mình để xác định mức độ đã hoàn thành, những khó khăn, tồn tại, những việc mới, việc khó, những vấn đề về kinh tế- xã hội phải tập trung sức lực, trí tuệ để hoàn thành kế hoạch trong một thời gian nhất định và đề ra mục tiêu phấn đấu. Trên cơ sở đó, tiến hành xây dựng thành các nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể, phát động thi đua mỗi cơ quan, đơn vị chọn ít nhất từ 1 đến 2 công trình, chương trình, phần việc trọng điểm hoặc những việc mới, việc khó, khâu đột phá, các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra thực hiện nhưng còn ở mức thấp để tổ chức thi đua thực hiện và phấn đấu thực hiện hoàn thành các nội dung thi đua trước ngày 2/9/2020 để lập thành tích dâng quà chào mừng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945). Ông Lê Văn Tần-Chủ tịch UBND huyện Phước Long, cho biết: “Việc phát động thi đua lập thành tích xuất sắc nhất hướng đến chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025 được áp dụng cho tất cả những tập thể, cá nhân trong toàn huyện, những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, thực hiện vượt kế hoạch được giao là gương điển hình tiên tiến được nhân rộng cho các tập thể, cá nhân khác học tập, noi theo sẽ được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen đột xuất. Đối với những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong đợt thi đua sẽ lấy thành tích trong đợt thi đua này làm một trong những cơ sở xét khen thưởng hoàn thành nhiệm vụ năm 2020. Đối với những cơ quan, đơn vị không đăng ký công trình, phần việc đúng ngày quy định, không hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn 2015- 2020, không hoàn thành các công trình, phần việc đã đăng ký thì cơ quan, đơn vị đó cùng tập thể lãnh đạo không được xét khen thưởng hoàn thành nhiệm vụ năm 2020”.

Ảnh: Cán bộ và Nhân dân tham gia trồng hoa ven các  tuyến đường

Có thể nói, Đại hội Đảng bộ huyện Phước Long lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 sẽ tiến hành trong thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng, Đảng bộ, quân và dân trong huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII. Trong không khí và tâm thế mới, Đại hội sẽ tiếp tục đề ra những quyết sách đúng đắn, phù hợp để đưa huyện Phước Long phát triển nhanh và bền vững với mục tiêu trọng tâm là tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội; đảm bảo quốc phòng- an ninh theo hướng bền vững xây dựng Phước Long trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu”. Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, yêu cầu đặt ra của đợt phát động thi đua phải gắn với việc đẩy mạnh “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các hoạt động thi đua phải thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương hình thức. Thông qua đợt thi đua nhằm khởi dậy và phát huy mạnh mẽ long yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực tự cường; tăng cường sức mạnh đại đoàn kết của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội nhằm động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong huyện thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Quốc Vũ

Đài truyền thanh huyện Phước Long

Số lượt xem: 107

 

 

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHƯỚC LONG
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Ân - Phó Chủ tịch UBND Huyện Phước Long
Đơn Vị Quản Lý: Phòng Văn hóa Và Thông tin huyện Phước Long
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.864.280 Email: pvhtthpl@baclieu.gov.vn