Liên kết web
 

CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Phước Long tăng cường nguồn vốn ủy thác địa phương để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Hoạt động ban ngành - Đoàn thể
Thứ tư, 01/03/2023, 08:32
Màu chữ Cỡ chữ
Phước Long tăng cường nguồn vốn ủy thác địa phương để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Trong những năm qua, nguồn lực Nhà nước dành cho tín dụng chính sách ngày càng tăng, trong đó có nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương của huyện. Thực hiện kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 02/3/2022 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW. Ngay từ đầu năm UBND huyện Phước Long đã quan tâm giành nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Qua đó, góp phần cùng với nguồn vốn của Trung ương hỗ trợ cho người dân vay vốn vươn lên phát triển kinh tế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng thành công nông thôn mới.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân tại điểm giao dịch xã.

Tính đến nay nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương chuyển sang Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hơn  9,5 tỷ đồng. Hiện tại có 387 khách hàng vay vốn. Trong đó cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo 144 hộ, vay nước sạch vệ sinh môi trường là 37 hộ, cho vay tạo việc làm duy trì mở rộng việc làm là 206 lao động.

Sự tăng trưởng nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương trong thời gian gần đây đã thể hiện sự quan tâm rất lớn của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo sát sao của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, sự phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả của các ban, ngành, đơn vị liên quan trong việc tập trung, huy động nguồn vốn để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.  Nguồn vốn được triển khai kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng, đã phát huy hiệu quả trong việc triển khai các chương trình, mục tiêu của huyện về giảm nghèo nhanh và bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và bảo đảm an sinh xã hội. Kết quả đó đã được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp ghi nhận, đánh giá cao, qua đó tin tưởng và tiếp tục bố trí ngân sách chuyển bổ sung vốn sang Ngân hàng Chính sách xã hội hàng năm.

Để tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và xã hội tham gia vào công cuộc giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, thời gian tới Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phước Long tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận 06-KL/TW của Ban Bí thư. Trong đó quan tâm, tăng cường bổ sung nguồn vốn địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội để triển khai cho vay các chương trình tín dụng dành cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện./.

Số lượt xem: 33

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

 

 

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHƯỚC LONG
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Ân - Phó Chủ tịch UBND Huyện Phước Long
Đơn Vị Quản Lý: Phòng Văn hóa Và Thông tin huyện Phước Long
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.864.280 Email: pvhtthpl@baclieu.gov.vn