Liên kết web
 

CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null TIỂU SỬ TÓM TẮT ÔNG NGUYỄN CHÍ THIỆN,ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, BÍ THƯ HUYỆN ỦY, CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN PHƯỚC LONG

Chủ tịch HĐND huyện
Thứ ba, 09/06/2020, 10:05
Màu chữ Cỡ chữ
TIỂU SỬ TÓM TẮT ÔNG NGUYỄN CHÍ THIỆN,ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, BÍ THƯ HUYỆN ỦY, CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN PHƯỚC LONG

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN CHÍ THIỆN

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN CHÍ THIỆN

3. Các bí danh/tên gọi khác: Không

4. Ngày, tháng, năm sinh: 12/11/1966                    

5. Giới tính: Nam

6. Quê quán: Xã Phong Tân, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

7. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 448, Khóm 1, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

    Nơi ở hiện nay: Số nhà 448, Khóm 1, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

8. Dân tộc: Kinh                                

9. Tôn giáo: Không  

10. Trình độ hiện nay:

   - Giáo dục phổ thông: 12/12

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Hành chính

   - Lý luận chính trị: Cử nhân chính trị

    - Ngoại ngữ: Anh trình độ B

11. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ Công chức

12. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Phước Long, tỉnh Bạc Liêu; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa Ĩ nhiệm kỳ 2016-2021.

13. Nơi làm việc: Huyện ủy Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

14.  Ngày vào Đảng: 10/03/1992.            Ngày chính thức: 10/03/1993.           Số thẻ đảng viên: 57.001.553

   - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

15. Tình trạng sức khỏe: Tốt

16. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Có nhiều bằng khen của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu.

17. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: tỉnh Bạc Liêu khóa VIII nhiệm kỳ 2011 - 2016;khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì?

tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ năm 1987 đến 1992

Công tác tại Công ty xây dựng huyện Giá Rai; Cán bộ Ban Tổ chức chính quyền huyện Giá Rai. Cán bộ Phòng Lao động, Tổ chức - Xã hội huyện Giá Rai.

Từ 1992 -1997

Phó Văn phòng HĐND - UBND huyện Giá Rai.

Từ 1997-2000

UVUB - Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Giá Rai.

Từ 2000-2002

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai.

Từ 2002-2004

Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Giá Rai.

Từ 2004-2010

Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc (Thường trực) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tính khóa XIV, nhiệm kỳ 2010-2015).

Từ 2010-2015

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Từ tháng 05/2015-10/2015

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, Bí thư Thị ủy Giá Rai, Đại biểu HĐND tỉnh Khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Từ tháng 10/2015-05/2018

Bí thư Thị ủy Giá Rai, Chủ tịch HĐND thị xã; Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Từ tháng 05/2018-07/2020

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Giá Rai; Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Từ tháng 07/2020-10/2020

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Huyện ủy Phước Long. Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Từ 15/10/2020 đến nay

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Huyện ủy Phước Long. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Số lượt xem: 4191

 

 

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHƯỚC LONG
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Ân - Phó Chủ tịch UBND Huyện Phước Long
Đơn Vị Quản Lý: Phòng Văn hóa Và Thông tin huyện Phước Long
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.864.280 Email: pvhtthpl@baclieu.gov.vn