Liên kết web
 

CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null TIỂU SỬ PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN PHƯỚC LONG

Phó chủ tịch UBND huyện
Thứ ba, 09/06/2020, 10:09
Màu chữ Cỡ chữ
TIỂU SỬ PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN PHƯỚC LONG

I. TIỂU SỬ PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN PHƯỚC LONG

 TIỂU SỬ TÓM TẮT

 ÔNG TRẦN VĂN LIÊM,  PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN PHƯỚC LONG

 

1. Họ và tên thường dùng: TRẦN VĂN LIÊM.

2. Họ và tên khai sinh: TRẦN VĂN LIÊM.

3. Các bí danh/tên gọi khác: Không.

4. Ngày, tháng, năm sinh: 10/02/1977       

 5. Giới tính: Nam.

6. Quê quán: Xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

7. Nơi đăng ký thường trú: Ấp 2B, xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

    Nơi ở hiện nay: Ấp 2B, xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

8. Dân tộc: Kinh.                                       

9. Tôn giáo: Không.

10. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 .

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học luật.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Anh, trình độ B1.

11. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ công chức.

12. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:

Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Long.

13. Nơi làm việc: UBND huyện Phước Long.

14. Ngày vào Đảng: 23/11/1998.

- Ngày chính thức: 23/11/1999Số  thẻ đảng viên: 57007283

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy

15. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

16. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:

- Nhiều bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

         TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan,

 tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

 

 4/1994-11/1998              

Công tác tại Tổ Tài chính ấp 2B, xã Phong Thạnh Nam.

12/1998-09/2002

Thủ quỹ, kế toán Ban Tài chính xã Phong Thạnh Nam.

10/2002-09/2003

Chánh Văn phòng HĐND - UBND xã Phong Thạnh Nam.

10/2003-12/2003

Bí thư xã Đoàn xã Phong Thạnh Nam.

01/2004-11/2004

Phó Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Tây A.

12/2004-03/2014

Quyền Chủ tịch, Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Tây A.

04/2014-09/2016

Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Phước Long.

10/2016-05/2020

Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phước Long.

06/2020-07/2020

Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Long.

08/2020 đến nay

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Long.

                              

II. TIỂU SỬ PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN PHƯỚC LONG

  TIỂU SỬ TÓM TẮT

 ÔNG TRẦN VĂN ÂN,  PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN PHƯỚC LONG

  

1. Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): TRẦN VĂN ÂN

2. Các tên gọi khác:

3. Sinh ngày: 30  tháng 05 năm  1965 , Giới tính (nam, nữ): Nam

4. Nơi sinh: Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu 

5. Quê quán: Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

6. Dân tộc: Kinh                                                        

7. Tôn giáo: không 

8. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

9. Nơi ở hiện nay: Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

10. Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Công chức

11. Ngày tuyển dụng:01/12/1988, Cơ quan tuyển dụng: Ủy ban nhân dân huyện Hồng Dân (nay là huyện Phước Long)

12..Chức vụ (chức danh) hiện tại: Phó Chủ tịch UBND huyện

13. Công việc chính được giao: phó chủ tịch phụ trách khối văn hóa

15.1 - Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): 12/12

15.2 - Trình độ chuyên  môn cao nhất: Đại học Chăn nuôi - Thú y

15.3 - Lý luận chính trị:  Cử nhân            

15.4 - Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

15.5 - Ngoại ngữ: Anh Văn B

15.6 - Tin học: A

16. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 03/07/1995, Ngày chính thức: 03/07/1996

17.  Ngày tham gia các tổ chức chính trị - xã hội: 22/12/1982

18. Tình trạng sức khỏe: Bình thường,

  TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

(đảng, chính quyền, đoàn thể)

01/12/1988-01/05/1991

Cán bộ Trạm Thú y huyện Hồng Dân

01/05/1991-01/10/1996

Trưởng trạm Trạm Thú y huyện Hồng Dân

01/10/1996-01/10/2000

Phó Trưởng phòng Phòng NN & PTNT huyện Hồng Dân

01/11/2000-01/01/2002

Phó Trưởng phòng Phòng NN - Địa chính huyện Hồng Dân

01/02/2002-01/12/2005

Phó Trưởng phòng Phòng NN & PTNT huyện Phước Long

01/12/2005-01/03/2006

Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế huyện Phước Long

01/03/2006-01/11/2006

Quyền Trưởng phòng Phòng Kinh tế huyện Phước Long

01/11/2006-01/03/2008

Trưởng phòng Phòng Kinh tế huyện Phước Long

01/04/2008-01/06/2010

Trưởng phòng Phòng NN & PTNN huyện Phước Long

01/07/2010-01/11/2018

Phó chủ tịch UBND huyện

Số lượt xem: 3557

 

 

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHƯỚC LONG
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Ân - Phó Chủ tịch UBND Huyện Phước Long
Đơn Vị Quản Lý: Phòng Văn hóa Và Thông tin huyện Phước Long
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.864.280 Email: pvhtthpl@baclieu.gov.vn