Liên kết web
 

CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null TIỂU SỬ TÓM TẮT ÔNG LÊ VĂN TẦN, ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY, PHÓ BÍ THƯ HUYỆN ỦY, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN PHƯỚC LONG

Chủ tịch UBND huyện
Thứ năm, 09/07/2020, 09:59
Màu chữ Cỡ chữ
TIỂU SỬ TÓM TẮT ÔNG LÊ VĂN TẦN, ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY, PHÓ BÍ THƯ HUYỆN ỦY, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN PHƯỚC LONG

1. Họ và tên thường dùng: LÊ VĂN TẦN.

2. Họ và tên khai sinh: LÊ VĂN TẦN.

3. Các bí danh/tên gọi khác: Không.

4. Ngày, tháng, năm sinh: 25 tháng 3 năm 1971         

5. Giới tính: Nam.

6. Quê quán: Xã Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

7. Nơi đăng ký thường trú: Xã Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

    Nơi ở hiện nay: Xã Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

8. Dân tộc: Kinh.                                       

 9. Tôn giáo: Không.

10. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 bổ túc.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân luật.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Anh, trình độ B.

11. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ công chức.

12. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Long.

13. Nơi làm việc: UBND huyện Phước Long.

14. Ngày vào Đảng: 25/7/1994.

- Ngày chính thức: 25/7/1995Số  thẻ đảng viên: 57000677

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện.

15. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

16. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:

- Được tặng 3 kỷ niệm chương, nhiều bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan,

 tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 8 năm 1990

đến tháng 4 năm 1993

Cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã Phước Long, huyện Phước Long.

Từ tháng 5 năm 1993

đến tháng 6 năm 1995

Chánh Văn Phòng Đảng ủy xã Phước Long, huyện Phước Long.

Từ tháng 7 năm 1995

đến tháng 3 năm 1996

Đảng ủy viên, Bí thư Xã Đoàn xã Phước Long, huyện Phước Long.

Từ tháng 4 năm 1996

đến tháng 9 năm 2000

Cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Phước Long.

Từ tháng 10 năm2000

đến tháng 5 năm 2001

Phó Văn phòng Huyện ủy Phước Long

 

Từ tháng 6 năm 2001

đến tháng 8 năm 2002

Phó Ban Tổ chức Huyện ủy Phước Long.

Từ tháng 9 năm 2002

đến tháng 10 năm 2004

Bí thư Huyện Đoàn Phước Long.

Từ tháng 11 năm 2004

đến tháng 2 năm 2008

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy Phước Long.

Từ  tháng 3 năm 2008

đến tháng 9 năm 2010

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Phước Long.

Từ  tháng 10 năm 2010

đến tháng 8 năm 2012

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy Phước Long.

Từ  tháng 9  năm 2012

đến tháng 11 năm 2015

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Phong Thạnh Tây A.

Từ  tháng 12 năm 2015

đến 5 năm 2020

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Long.

Từ tháng 5 năm 2020 đến nay Ủy viên Ban Thường vụ huyện,  Chủ tịch UBND huyện Phước Long.

 

 

Số lượt xem: 4298

 

 

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHƯỚC LONG
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Ân - Phó Chủ tịch UBND Huyện Phước Long
Đơn Vị Quản Lý: Phòng Văn hóa Và Thông tin huyện Phước Long
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.864.280 Email: pvhtthpl@baclieu.gov.vn