Lịch làm việc của đồng chí Lê Văn Măm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy (từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/01/2021) Lịch làm việc của đồng chí Nguyễn Chí Thiện, Bí thư Huyện ủy (từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/01/2021) Triển khai Kế hoạch số 05/KH-UBND của Ủy ban nhân dân huyện phước long ngày 19/01/2021 thực thực công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn huyện Phước Long giai đoạn 2021-2025. Triển khai thực hiện Công văn số 39/SVHTTTTDL-QLVHTTGD ngày 11/01/2021 của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu lịch công tác tuần của Ông Trần Văn Liêm, phó Chủ Tịch UBND Huyện ( Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021) Phước Long: Hội thảo tổng kết đề tài ứng dụng khoa học kỹ thuật mô hình nuôi lươn không bùn Triển khai thực hiện Quyết định số 03/QĐ - UBND ngày 05/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Tổ chức thực hiện Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Tổ chức thực hiện Quyết định số 2136/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Triển khai thực hiện Quyết định số 1521 /QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của ban Bí thư
Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null TIỂU SỬ PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN PHƯỚC LONG

Phó chủ tịch HĐND huyện
Thứ ba, 09/06/2020, 10:12
Màu chữ Cỡ chữ
TIỂU SỬ PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN PHƯỚC LONG

I. TIỂU SỬ PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN PHƯỚC LONG

  TIỂU SỬ TÓM TẮT

BÀ NGUYỄN NGỌC THỦY, PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN PHƯỚC LONG 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN NGỌC THỦY.

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN NGỌC THỦY.

3. Các bí danh/tên gọi khác: Không.

4. Ngày, tháng, năm sinh: 08 tháng 6 năm 1970           5. Giới tính: Nữ.

6. Quê quán: Xã Ninh Qưới, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

7. Nơi đăng ký thường trú: Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

    Nơi ở hiện nay: Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

8. Dân tộc: Kinh.                                          9. Tôn giáo: Không.

10. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 bổ túc.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Anh, trình độ B.

11. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ công chức.

12. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch HĐND huyện Phước Long.

13. Nơi làm việc: UBND huyện Phước Long.

14. Ngày vào Đảng: 25/9/1999.

- Ngày chính thức: 25/9/2000Số  thẻ đảng viên: 57000681.

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện.

15. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

16. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:

- Nhiều bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

17. Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, X, XII (nhiệm kỳ 2004 – 2011; 2011 – 2016; 2016 - 2021).                                

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian

Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì?

tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 9 năm 1992 tháng 02 năm 1995 

Giáo viên Trường tiểu học B Vĩnh Thanh, huyện Phước Long

Từ tháng 3 năm 1995

đến tháng 7 năm 1999

Cán bộ, Ủy viên Ban chấp hành Huyện đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng đội huyện Phước Long

Từ tháng 8 năm 1999

đến tháng 4 năm 2001

Ủy viên BTV Huyện đoàn, Quyền Chủ tịch Hội đồng đội, Chủ nhiệm UBKT Huyện đoàn Phước Long

Từ tháng 5 năm 2001

đến tháng 5 năm 2005

Ủy viên BTV Hội Liên hiệp phụ nữ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phước Long

Từ tháng 6 năm 2005

đến tháng 9 năm 2005

Bí thư Chi bộ UBKT Huyện ủy Phước Long

Từ tháng 10 năm 2005

đến tháng 6 năm 2012

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Phước Long

Từ tháng 7 năm 2012

Đến tháng 6/2015

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Long.

Từ tháng 7/2015 đế nay

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện Phước Long

                           

 

II. TIỂU SỬ PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN PHƯỚC LONG

  TIỂU SỬ TÓM TẮT

 ÔNG TRẦN THANH TUẤN, PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN PHƯỚC LONG 

1. Họ và tên thường dùng: TRẦN THANH TUẤN.

2. Họ và tên khai sinh: TRẦN THANH TUẤN.

3. Các bí danh/tên gọi khác: Không.

4. Ngày, tháng, năm sinh: 20 tháng 3 năm 1966           5. Giới tính: Nam.

6. Quê quán: Xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

7. Nơi đăng ký thường trú: Xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

    Nơi ở hiện nay: Xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

8. Dân tộc: Kinh.                                          9. Tôn giáo: Không.

10. Trình độ hiện nay:

11. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ công chức.

12. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch HĐND huyện Phước Long.

13. Nơi làm việc: HĐND huyện Phước Long.

14. Ngày vào Đảng: 03/8/1989.

- Ngày chính thức: 03/8/1990Số  thẻ đảng viên: 57000652.

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện.

15. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

16. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen của UBND tỉnh Bạc Liêu.

17. Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phước Long khóa X, XII (nhiệm kỳ: 20011 – 2016; 2016 - 2021).

 TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian

Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì?

tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 02 năm 1986 tháng 6 năm 1987 

Công an xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long

Từ tháng 7 năm 1987

đến tháng 11 năm 1988

Thư ký Công an xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long

Từ tháng 12 năm 1988

đến tháng 02 năm 1993

Phó Trưởng Công an xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long

Từ tháng 3 năm 1993

đến tháng 11 năm 1994

Trưởng Công an xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long

Từ tháng 12 năm 1994

đến tháng 6 năm 1998

Trưởng Công an xã, kiêm Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long

Từ tháng 7 năm 1998

đến tháng 7 năm 2000

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long.

Từ tháng 8 năm 2000

đến tháng 11 năm 2008

Phó Văn Phòng Huyện ủy Phước Long

Từ tháng 12 năm 2008

đến tháng 6 năm 2009 

Phó Bí thư Đảng ủy – Quyền Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long

Từ tháng 7 năm 2009

đến tháng 6 năm 2015 

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thanh

Từ  tháng 7 năm 2015

đến nay

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Số lượt xem: 98

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHƯỚC LONG
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Ân - Phó Chủ tịch UBND Huyện Phước Long
Đơn Vị Quản Lý: Phòng Văn hóa Và Thông tin huyện Phước Long
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.864.280 Email: pvhtthpl@baclieu.gov.vn