Liên kết web
 

CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Long giám sát kết quả thực hiện Quy định 124 của Ban Bí thư tại xã Hưng Phú

Hoạt động ban ngành - Đoàn thể
Thứ ba, 25/10/2022, 10:27
Màu chữ Cỡ chữ
Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Long giám sát kết quả thực hiện Quy định 124 của Ban Bí thư tại xã Hưng Phú

Ngày 25/10, Đoàn cán bộ Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Long đã đến giám sát kết quả thực hiện Quy định 124 của Ban Bí thư về giám sát MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, tại xã Hưng Phú.

Quang cảnh buổi giám sát

Hơn 03 năm qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Phú đã phát huy vai trò, trách nhiệm thường xuyên giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, thông qua hình thức trực tiếp, gián tiếp và tiếp nhận ý kiến phản ánh của nhân dân, giúp cấp uỷ, tổ chức Đảng kịp thời phát hiện cán bộ, đảng viên có vi phạm để uốn nắn, giáo dục kịp thời. Đồng thời, giúp cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt tự giác chấp hành các quy định chuẩn mực đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp, tích cực ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Đại diện đoàn giám sát Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Long đề nghị Đảng uỷ xã Hưng Phú trong công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước phải gắn với kiểm tra, theo dõi để đôn đốc, nhắc nhở kịp thời, cũng như chấn chỉnh những khó khăn, vướng mắc. Đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã phải xây dựng kế hoạch giám sát hàng năm và thực hiện giám sát đúng thủ tục, trình tự theo quy định của pháp luật. Đối với các chi bộ phải xây dựng kế hoạch cụ thể và tự giám sát trong nội bộ, nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, cũng như đối thoại với nhân dân, để giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc nảy sinh, không để xảy ra điểm nóng và khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Số lượt xem: 85

Thanh Nhanh-Văn Long

 

 

 

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHƯỚC LONG
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Ân - Phó Chủ tịch UBND Huyện Phước Long
Đơn Vị Quản Lý: Phòng Văn hóa Và Thông tin huyện Phước Long
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.864.280 Email: pvhtthpl@baclieu.gov.vn