V/v triển khai thực hiện Công văn số 3802/UBND-KGVX, ngày 7/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối với người di chuyển nội tỉnh từ địa bàn áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg sang địa bàn áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg và ngược lại V/v triển khai thực hiện Công văn số 3643/UBND, ngày 29/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu V/v triển khai thực hiện Công văn số 3620/UBND, ngày 27/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện V/v triển khai thực hiện Công văn số 3664/UBND-KGVX ngày 30/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc tiếp tục tạo điều kiện lưu thông vận chuyển xăng dầu và lương thực, thực phẩm từ thành phố Bạc Liêu vào địa bàn các huyện, thị xã trong thực hiện giãn cách xã hội và phong tỏa y tế để phòng, chống dịch Covid-19 V/v tăng cường quản lý các đối tượng vào địa bàn huyện để hoạt động thu hoạch, vận chuyển, tiêu thụ lúa đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch V/v triển khai Công văn số 3593/UBND ngày 26/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc bổ sung nội dung cho phép hoạt động vận chuyển, cung cấp vật tư, giống nông nghiệp trên địa bàn TP. Bạc Liêu và các huyện, thị xã trong thời gian phong tỏa để phòng chống dịch Covid-19 (áp dụng từ ngày 25/8/2021) V/v thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống dịch V/v cho phép hoạt động vận chuyển, cung cấp vật tư, giống nông nghiệp trên địa bàn TP. Bạc Liêu trong thời gian phong tỏa để phòng chống dịch Covid-19(áp dụng từ ngày 25/8/2021) V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện PhướcLong
Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
covid 19
Covid 19
Màu chữ Cỡ chữ
Để hỗ trợ người dân Phước Long gặp khó khăn hiện đang lưu trú tại các tỉnh, thành phố đang có dịch Covid-19 diễn biến phức tạp có nguyện vọng trở về địa phương như sau

Hình thức đăng ký và hồ sơ đăng ký: Người dân được quyền chọn một trong các hình thức đăng ký sau:

- Đăng ký theo mẫu trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu http://baclieu.gov.vn. Click vào mục tiếp nhận thông tin người Bạc Liêu có nguyện vọng trở về địa phương

- Đăng ký qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện qua Danh sách đầu mối liên hệ của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện (gồm họ tên, số điện thoại, thông tin Zalo, mail) sẽ được công bố trên Cổng Thông tin điện tử huyện để người dân  liên hệ đăng ký.

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Bản đăng ký theo mẫu tại Phụ lục 01 (điền thông tin, ký vào Bản Cam kết, chụp hình và  gửi qua email hoạc Zalo theo Danh sách đầu mối liên hệ của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện) và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung đăng ký.

- Bản cam kết theo mẫu tại Phụ lục số 02 (điền thông tin, ký vào Bản Cam kết, chụp hình và gửi qua email hoạc Zalo theo Danh sách đầu mối liên hệ của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện) và chịu trách nhiệm tuân thủ pháp luật về nội dung cam kết.

Xem chi tiết

Số lượt xem: 266

 

 

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHƯỚC LONG
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Ân - Phó Chủ tịch UBND Huyện Phước Long
Đơn Vị Quản Lý: Phòng Văn hóa Và Thông tin huyện Phước Long
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.864.280 Email: pvhtthpl@baclieu.gov.vn