V/v triển khai thực hiện Công văn số 3802/UBND-KGVX, ngày 7/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối với người di chuyển nội tỉnh từ địa bàn áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg sang địa bàn áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg và ngược lại V/v triển khai thực hiện Công văn số 3643/UBND, ngày 29/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu V/v triển khai thực hiện Công văn số 3620/UBND, ngày 27/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện V/v triển khai thực hiện Công văn số 3664/UBND-KGVX ngày 30/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc tiếp tục tạo điều kiện lưu thông vận chuyển xăng dầu và lương thực, thực phẩm từ thành phố Bạc Liêu vào địa bàn các huyện, thị xã trong thực hiện giãn cách xã hội và phong tỏa y tế để phòng, chống dịch Covid-19 V/v tăng cường quản lý các đối tượng vào địa bàn huyện để hoạt động thu hoạch, vận chuyển, tiêu thụ lúa đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch V/v triển khai Công văn số 3593/UBND ngày 26/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc bổ sung nội dung cho phép hoạt động vận chuyển, cung cấp vật tư, giống nông nghiệp trên địa bàn TP. Bạc Liêu và các huyện, thị xã trong thời gian phong tỏa để phòng chống dịch Covid-19 (áp dụng từ ngày 25/8/2021) V/v thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống dịch V/v cho phép hoạt động vận chuyển, cung cấp vật tư, giống nông nghiệp trên địa bàn TP. Bạc Liêu trong thời gian phong tỏa để phòng chống dịch Covid-19(áp dụng từ ngày 25/8/2021) V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện PhướcLong
Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Danh bạ các cơ quan thuộc UBND huyện
Danh bạ các cơ quan thuộc UBND huyện
Màu chữ Cỡ chữ
Danh bạ các ban, ngành và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phước Long

T

T

Đơn vị

Địa chỉ

Điện thoại

Email

1

Văn phòng UBND huyện

Ấp Hành chính

02913.864.291

vpubndhpl

@baclieu.go.vn

2

Phòng Văn hóa và Thông tin

Ấp Hành chính

02913.864.280

pvhtthpl@baclieu.go.vn

3

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Ấp Hành chính

02913.864.264

pgddthpl

@baclieu.go.vn

4

Phòng Lao động TB & XH

Ấp Hành chính

02913.886.314

ptbldxhhpl

@baclieu.go.vn

5

Phòng Nội vụ

Ấp Hành chính

02913.864.096

pnvhpl

@baclieu.go.vn

6

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Ấp Hành chính

02913.864.270

pktvht

@baclieu.go.vn

7

Phòng Tư pháp

Ấp Hành chính

02913.864.536

ptphpl

@baclieu.go.vn

8

Phòng Dân tộc

Ấp Hành chính

02913.581.001

pdthpl

@baclieu.go.vn

9

Phòng Y tế

Ấp Hành chính

02913.580.298

pythp

@baclieu.go.vn

10

Thanh tra

Ấp Hành chính

02913.864.293

ttpl

@baclieu.gov.vn

11

Phòng Tài nguyên và MT

Ấp Long Hậu

02913.864.870

ptnmthpl

@baclieu.gov.vn

12

Phòng Tài Chính và kế hoạch

Ấp Hành chính

02913.864.313

13

Phòng Nông nghiệp

Ấp Long Hậu

02913864.302

pnnhpl

@baclieu.go.vn

14

UBND thị trấn Phước Long

Ấp Long Thành

02913.864.275

ubndttpl

@baclieu.gov.vn

15

UBND xã Vĩnh Thanh

Ấp Vĩnh Hòa

02913.869.221

ubndxvt

@baclieu.gov.vn

16

UBND xã Vĩnh Phú tây

Ấp Phước 2

02913.864.449

ubndxvpt

@baclieu.gov.vn

17

UBND xã Vĩnh Phú Đông

Mỹ 1

02913.864.010

ubndxvpd

@baclieu.gov.vn

18

UBND xã Hưng Phú

Mỹ tường 1

02913.870.007

ubndxhp

@baclieu.gov.vn

19

UBND xã Phước Long

Phước Tân

02913.866.611

ubndxpl

@baclieu.gov.vn

20

UBND xã Phong Thạnh Tây B

Ấp 2A

02913.867.123

ubndxpttb

@baclieu.gov.vn

21

UBND xã Phong Thạnh Tây A

Ấp 1A

02913.866.136

ubndxptta

@baclieu.gov.vn

Số lượt xem: 202

Phòng Văn hóa và Thông tin

 

 

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHƯỚC LONG
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Ân - Phó Chủ tịch UBND Huyện Phước Long
Đơn Vị Quản Lý: Phòng Văn hóa Và Thông tin huyện Phước Long
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.864.280 Email: pvhtthpl@baclieu.gov.vn