Liên kết web
 

CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Danh bạ các cơ quan thuộc UBND huyện
Danh bạ các cơ quan thuộc UBND huyện
Màu chữ Cỡ chữ
Danh bạ các ban, ngành và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phước Long

T

T

Đơn vị

Địa chỉ

Điện thoại

Email

1

Văn phòng UBND huyện

Ấp Hành chính

02913.864.291

vpubndhpl@baclieu.go.vn

2

Phòng Văn hóa và Thông tin

Ấp Hành chính

02913.864.280

pvhtthpl@baclieu.go.vn

3

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Ấp Hành chính

02913.864.264

pgddthpl@baclieu.go.vn

4

Phòng Lao động TB & XH

Ấp Hành chính

02913.886.314

ptbldxhhpl@baclieu.go.vn

5

Phòng Nội vụ

Ấp Hành chính

02913.864.096

pnvhpl@baclieu.go.vn

6

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Ấp Hành chính

02913.864.270

pktvht@baclieu.go.vn

7

Phòng Tư pháp

Ấp Hành chính

02913.864.536

ptphpl@baclieu.go.vn

8

Phòng Dân tộc

Ấp Hành chính

02913.581.001

pdthpl@baclieu.go.vn

9

Phòng Y tế

Ấp Hành chính

02913.580.298

pythp@baclieu.go.vn

10

Thanh tra

Ấp Hành chính

02913.864.293

ttpl@baclieu.gov.vn

11

Phòng Tài nguyên và MT

Ấp Long Hậu

02913.864.870

ptnmthpl@baclieu.gov.vn

12

Phòng Tài Chính và kế hoạch

Ấp Hành chính

02913.864.313

ptckhpl@baclieu.gov.vn

13

Phòng Nông nghiệp

Ấp Long Hậu

02913864.302

pnnhpl@baclieu.go.vn

14

UBND thị trấn Phước Long

Ấp Long Thành

02913.864.275

ubndttpl@baclieu.gov.vn

15

UBND xã Vĩnh Thanh

Ấp Vĩnh Hòa

02913.869.221

ubndxvt@baclieu.gov.vn

16

UBND xã Vĩnh Phú Tây

Ấp Phước 2

02913.864.449

ubndxvpt@baclieu.gov.vn

17

UBND xã Vĩnh Phú Đông

Mỹ 1

02913.864.010

ubndxvpd@baclieu.gov.vn

18

UBND xã Hưng Phú

Mỹ tường 1

02913.870.007

ubndxhp@baclieu.gov.vn

19

UBND xã Phước Long

Phước Tân

02913.866.611

ubndxpl@baclieu.gov.vn

20

UBND xã Phong Thạnh Tây B

Ấp 2A

02913.867.123

ubndxpttb@baclieu.gov.vn

21

UBND xã Phong Thạnh Tây A

Ấp 1A

02913.866.136

ubndxptta@baclieu.gov.vn

Số lượt xem: 1775

Phòng Văn hóa và Thông tin

 

 

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHƯỚC LONG
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Ân - Phó Chủ tịch UBND Huyện Phước Long
Đơn Vị Quản Lý: Phòng Văn hóa Và Thông tin huyện Phước Long
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.864.280 Email: pvhtthpl@baclieu.gov.vn