Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Dự án đang triển khai
Dự án đang triển khai
Màu chữ Cỡ chữ
DANH MỤC DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

UBND HUYỆN PHƯỚC LONG                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        BAN QLDADTXD                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                    

   DANH MỤC CÔNG TRÌNH NĂM 2019 

 TT   TÊN CÔNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG GHI CHÚ
1

XD cầu Tư Lén

Xã Hưng Phú

 
2

Đường nối cầu Phó Sinh 2 - Lộ ấp Phước Tân (cặp UBND xã Phước Long)

Xã Phước Long

 

 
3

Cầu kênh 8000, Hội đồng Thành, ấp 8B

Xã Phong Thạnh Tây A

 
4

Cầu 500 kênh cô 9, ấp 1A

Xã Phong Thạnh Tây A

 
5

Cầu Ba Giềng, ấp 8A

Xã Phong Thạnh Tây A

 
6

Tuyến kênh 8000 ấp 8B

Xã Phong Thạnh Tây A

 
7

Cầu kênh 2000, ấp 9

xã Phong Thạnh Tây B

 
8

Cầu kênh 3000, ấp 9

xã Phong Thạnh Tây B

 
9

Cầu kênh 4000, ấp 9

xã Phong Thạnh Tây B

 
10

Tuyến đường vào bãi rác tập
trung Thị trấn PL

Thị Trấn Phước Long

 
11

Dự án kết cấu hạ tầng tôm lúa

Xã Phước Long

 
12

Lộ cầu Phó Sinh - trạm y tế (phần phát sinh)

Xã Phước Long

 
13

Xây dựng tuyến đường Nho quan

Thị Trấn Phước Long

 
14

Lộ Hoa Rô

Thị Trấn Phước Long

 
15

Xây dựng đường nối trung tâm thương mại
 đến quản lộ Phụng Hiệp

Thị Trấn Phước Long

 
16

Dự án trụ sở làm việc HĐND-UBND huyện

Thị Trấn Phước Long

 
17

Dự án trụ sở làm việc Huyện Ủy

Thị Trấn Phước Long

 
18

Cải tạo sân xã Phước Long

Xã Phước Long  
19

Hội trường công an huyện

Thị trấn Phước Long  
20

Pano giáp Hồng Dân

Xã Vĩnh Phú Đông

 
21

XD sân, nhà bảo vệ trường TH A xã Vĩnh Phú Tây

Xã Vĩnh Phú Tây  
22

Sửa chữa Thiết chế văn hóa xã Vĩnh Phú Tây

Xã Vĩnh Phú Tây  
23

Sửa chữa UBND xã Phong Thạnh Tây B

Xã Phong Thạnh Tây B  
24

Cổng chào giáp huyện Hòa Bình

Xã Vĩnh Thanh

 
25

Sửa chữa trụ sở UBND xã Vĩnh Thanh

Xã Vĩnh Thanh

 
26

Sửa chữa trụ sở UBND thị trấn Phước Long

Thị trấn Phước Long  
27

Sửa chữa trụ sở UBND xã Hưng Phú

Xã Hưng Phú  
28

Cải tạo, nâng cấp sân huyện ủy

Thị trấn Phước Long  
29

Xây dựng trường THCS B xã Vĩnh Phú Đông

Xã Vĩnh Phú Đông  
30

Xây dựng trụ sở xã Vĩnh Phú Tây

Xã Vĩnh Phú Tây  
31

Sửa chữa trụ sở UBND xã Vĩnh Phú Đông

Xã Vĩnh Phú Đông  
32

Sửa chữa UBND huyện Phước Long

Thị trấn Phước Long  
33

Kiến thiết thị chính thị trấn Phước Long

Thị trấn Phước Long  

 

 

                                                                                               GIÁM ĐỐC

Số lượt xem: 593

 

 

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHƯỚC LONG
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Ân - Phó Chủ tịch UBND Huyện Phước Long
Đơn Vị Quản Lý: Phòng Văn hóa Và Thông tin huyện Phước Long
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.864.280 Email: pvhtthpl@baclieu.gov.vn