Liên kết web
 

CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Hỗ trợ doanh nghiệp - Đường dây nóng
Hỗ trợ doanh nghiệp - Đường dây nóng
Màu chữ Cỡ chữ
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH VÀ HƯỚNG DẪN, GIẢI ĐÁP CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Tên cơ quan

Số điện thoại

Email

Phòng Tài chính-Kế hoạch

02913.864.313

ptckhpl@baclieu.gov.vn

Phòng Kinh tế-Hạ tầng

02913.864.270

pktvhtpl@baclieu.gov.vn

Thanh tra huyện

02913.581.293

tthpl@baclieu.gov.vn

 

Số lượt xem: 2458

 

 

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHƯỚC LONG
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Ân - Phó Chủ tịch UBND Huyện Phước Long
Đơn Vị Quản Lý: Phòng Văn hóa Và Thông tin huyện Phước Long
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.864.280 Email: pvhtthpl@baclieu.gov.vn