lịch công tác tuần của Ông Lê Văn Tần, Chủ Tịch UBND Huyện ( Từ ngày 19/04/2021 đến ngày 23/04/2021) Tổ chức thực hiện Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu lịch công tác tuần của Ông Lê Văn Tần, Chủ Tịch UBND Huyện ( Từ ngày 12/04/2021 đến ngày 16/04/2021) Xã PTTA tổ chức Đại hội thể dục thể thao lần thứ VI năm 2021 Huyện Phước Long kiểm tra tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 tại xã Vĩnh Phú Đông lịch công tác tuần của Ông Lê Văn Tần, Chủ Tịch UBND Huyện ( Từ ngày 05/04/2021 đến ngày 09/04/2021) Lịch làm việc của đồng chí Bí thư Huyện ủy (từ ngày 05/04/2021 đến ngày 09/04/2021) lịch công tác tuần của Ông Lê Văn Tần, Chủ Tịch UBND Huyện ( Từ ngày 29/03/2021 đến ngày 02/04/2021) Quyết định về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đơn vị: các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lịch làm việc của đồng chí Bí thư Huyện ủy (từ ngày 22/03/2021 đến ngày 26/03/2021)
Liên kết web

 

 

 

 

CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

Cơ quan chuyên môn
Thứ ba, 09/06/2020, 11:55
Màu chữ Cỡ chữ
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HUYỆN PHƯỚC LONG

I. Thông tin liên hệ.

            Địa chỉ: ấp Hành Chính, Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.
            Điện thoại: 02913.864.314
            Email:

II. Lãnh đạo đơn vị.

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện Thoại

01

Bà: Trần Thị Phương Quyên

Trưởng Phòng

0919.727.344

02

Lê Văn Hài

Phó Trưởng Phòng

0916.864.414

03

Trần Thanh Tuấn

Phó Trưởng Phòng

0918.807.901

 

III. Vị trí và chức năng

1. Vị trí, chức năng:

- Phòng Lao động- Thương binh và xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện tham mưu, giúp ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND cấp huyện và theo quy định của pháp luật;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của ủy ban nhân dân cấp huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Trình ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành các quyết định; chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; đề án chương trình trong lĩnh vực lao động; người có công và xã hội; cải cách hành chính; xã hội hóa thuộc lĩnh vực quản lý được giao;

- Trình Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoach, kế hoạch, đề án, chương trình về lĩnh vực Lao động. người có công và xã hội trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt; thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được giao;

- Giúp ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các xã hội và các tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, dạy nghề, giới thiệu việc làm

Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Lao động, việc làm, dạy nghề, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn lao động, người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, phòng, chống tệ nạn xã hội, bình đẳng giới;

 - Xây dựng trình UBND huyện phương hướng, nhiệm vụ công tác Lao động - Thương binh & xã hội trên địa bàn và triển khai thực hiện phương hướng, nhiệm vụ khi được phê duyệt.

- Hướng dẫn và chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ chính sách, chế độ về lĩnh vực lao động, nghĩa vụ lao động công ích và chương trình giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, xuất khẩu lao động.

- Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người và gia đình có công với cách mạng; người tàn tật, trẻ mồ côi, người già yếu không có người thân chăm sóc, các nạn nhân chiến tranh và các đối tượng xã hội khác cần có sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội.

- Kiểm tra việc thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội.

- Quản lý, chỉ đạo các cơ sở sự nghiệp Lao động - Thương binh & Xã hội trên địa bàn gồm: nhà bảo trợ xã hội, đơn vị dạy nghề, dịch vụ việc làm, cơ sở sản xuất của thương binh và người tàn tật, các cơ sở giáo dục, chữa trị, cai nghiện ma tuý, mại dâm (nếu có);

- Quản lý các nguồn kinh phí về lĩnh vực Lao động - Thương binh & Xã hội của huyện theo quy định.

- Quản lý các nghĩa trang liệt sỹ và các công trình bia ghi công liệt sỹ ở cấp huyện;

- Phối hợp với các ngành, đoàn thể trên địa bàn chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ các đối tượng chính sách xã hội bằng các hình thức: chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần, thăm hỏi, động viên thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng.

- Phối hợp, chỉ đạo thực hiện chương trình phòng chống các tệ nạn xã hội như mại dâm, nghiện ma tuý.

- Thực hiện kiểm tra, thanh tra trên địa bàn về việc chấp hành pháp luật, chính sách thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh & Xã hội.

- Xem xét, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực Lao động - Thương binh & Xã hội.

- Phối hợp với các ngành xây dựng kế hoạch chăm sóc, bảo vệ bà mẹ trẻ em, bình đẳng giới trình UBND huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt.

- Phối hợp với Phòng Tài chính  - Kế hoạch để xây dựng kế hoạch tài chính cho công tác bảo vệ, chăm sóc bà mẹ trẻ em, quản lý và sử dụng quỹ bảo trợ trẻ em theo đúng mục đích.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện giám sát, kiểm tra các ngành, các đoàn thể, các tổ chức xã hội địa phương về thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc bà mẹ và trẻ em.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện giao và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

Số lượt xem: 274

 

 

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHƯỚC LONG
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Ân - Phó Chủ tịch UBND Huyện Phước Long
Đơn Vị Quản Lý: Phòng Văn hóa Và Thông tin huyện Phước Long
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.864.280 Email: pvhtthpl@baclieu.gov.vn