Liên kết web
 

CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Hội đồng ND - UBND huyện
Thường trực UBND huyện (09/06/2020)
THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN Chủ tịch Ông: Lê Văn Tần SĐTDĐ: 0913.174.045 Phó chủ tịch Ông: Trần Văn Liêm SĐTDĐ: 0918.761.949 Phó chủ tịch Ông Trần Văn Ân SĐTDĐ: 0913.991.959   NHIỆM ...
Thường trực HĐND huyện (09/06/2020)
 THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  Chủ tịch: Ông: Nguyễn Chí Thiện SĐTDĐ:   Phó chủ tịch: Ông: Trương Hoàng Lil SĐTDĐ: 0913.892.891   NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN 1. ...
 

 

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHƯỚC LONG
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Ân - Phó Chủ tịch UBND Huyện Phước Long
Đơn Vị Quản Lý: Phòng Văn hóa Và Thông tin huyện Phước Long
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.864.280 Email: pvhtthpl@baclieu.gov.vn