Liên kết web
 

CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Dự án - Hạng mục
DANH MỤC DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI (11/06/2020)
UBND HUYỆN PHƯỚC LONG                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         BAN QLDADTXD    ...
THÔNG TIN DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ (11/06/2020)
Thông tin các Dự án, hạng mục chuẩn bị triển khai, các hạng mục đã hoàn thành và tiến độ thực hiện.  Xem chi tiết Đơn vị cung cấp nội dung: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện   
 

 

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHƯỚC LONG
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Ân - Phó Chủ tịch UBND Huyện Phước Long
Đơn Vị Quản Lý: Phòng Văn hóa Và Thông tin huyện Phước Long
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.864.280 Email: pvhtthpl@baclieu.gov.vn