Liên kết web
 

CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tiểu sử ban lãnh đạo
TIỂU SỬ TÓM TẮT ÔNG LÊ VĂN TẦN, ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY, PHÓ BÍ THƯ HUYỆN ỦY, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN PHƯỚC LONG (09/07/2020)
 TIỂU SỬ  CHỦ TỊCH UBND HUYỆN PHƯỚC LONG  TIỂU SỬ TÓM TẮT  ÔNG ...
TIỂU SỬ PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN PHƯỚC LONG (09/06/2020)
I. TIỂU SỬ PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN PHƯỚC LONG   TIỂU SỬ TÓM TẮT ÔNG TRƯƠNG HOÀNG LIL, PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN PHƯỚC LONG  1. Họ ...
TIỂU SỬ PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN PHƯỚC LONG (09/06/2020)
I. TIỂU SỬ PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN PHƯỚC LONG  TIỂU SỬ TÓM TẮT  ÔNG TRẦN VĂN LIÊM,  PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN PHƯỚC LONG   1. Họ ...
TIỂU SỬ TÓM TẮT ÔNG NGUYỄN CHÍ THIỆN,ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, BÍ THƯ HUYỆN ỦY, CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN PHƯỚC LONG (09/06/2020)
1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN CHÍ THIỆN 2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN CHÍ THIỆN 3. Các bí danh/tên gọi khác: Không 4. Ngày, tháng, năm sinh: 12/11/1966                        5. Giới tính: Nam 6. Quê quán: Xã Phong Tân, thị ...
 

 

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHƯỚC LONG
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Ân - Phó Chủ tịch UBND Huyện Phước Long
Đơn Vị Quản Lý: Phòng Văn hóa Và Thông tin huyện Phước Long
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.864.280 Email: pvhtthpl@baclieu.gov.vn