Triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NB-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hanh Luật Phòng cháy và chữa chaý và Luật sữa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy Tổ chức thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người đặc biệt là phụ nữ và trẻ em Thực hiện đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng trrên địa bàn huyện Phước Long nam 2021 lịch công tác tuần của Ông Lê Văn Tần, Chủ Tịch UBND Huyện ( Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021) Lịch làm việc của đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021) Lịch làm việc của đồng chí Bí thư Huyện ủy từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021 Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Phước Long Chương trình công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 02/2021 Về việc đảm bảo an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân sửu 2021 Tổ chức thực hiện Quyết định số 100/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức phi chính phủ bị bãi bõ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (22/01/2021)
Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử

 

 

 

Thăm dò
Thống kê truy cập
Cơ quan ngành dọc
Các ngành dọc

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Điện thoại: 02913.864.329

 

   Giám đốc:   Tạ Minh Thuận                    

   Phó Giám đốc: Nguyễn Tấn Đạt

 

 

NGÂN HÀNG NN&PTNT

Điện thoại: 02913.864.425

 

  Giám đốc:  Nguyễn Tuấn Vũ

  Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Hải

 

 

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Điện thoại: 02913.580.144

   Giám đốc: Trần Đăng Vịnh;

                    DĐ: 0913.822.367

   Phó giám đốc: Trương Ngọc Đa;

                   DĐ: 0919.010.006

   Phó giám đốc: Vũ Viết Hùng

 

 

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

Điện thoại: 02913.864.287

    Viện trưởng:     Lê Đức Lợi

                              

    Phó Viện trưởng: Nguyễn Út Em

 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN

Điện thoại: 02913.580.451

     Chánh án: Nguyễn Trung Trực

                       DĐ: 0942.744.999

      Phó Chánh án: Trần Quang Khang

                       DĐ: 0916.418.412  

 

 

CHI CỤC THI HÀNH ÁN

Điện thoại: 02913.864.317

    Chi Cục Trưởng: Lê Ngọc Hà

                                DĐ: 0915.901.114

    Chi Cục Phó: Võ Thành Tươi

                          DĐ: 0919.141.139

    Chi Cục Phó:  Lưu Thế Tuyền

                           DĐ: 0914.747.055

 

 

BƯU ĐIỆN

Điện thoại: 02913.864.244

 

   Giám đốc: Lâm Hải Bằng

                    DĐ: 0918.039.757     

 

 

CHI CỤC THUẾ

Điện thoại: 02913.864.278

 

   Chi cục trưởng: ông Trần Thanh Bình

   Phó chi cục trưởng: ông Dương Văn Y

 

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI

Điện thoại: 02913.864.217

   Giám đốc: ông Lê Thành Công

   Phó Giám đốc: ông Khưu Hoàng Hiểu;

                  DĐ: 0919.196.861       

 

 

 

 

TRUNG TÂM Y TẾ

Điện thoại: 02913.864.279

   Giám đốc: ông Trần Quốc Thanh

   Phó Giám đốc: ông Diệp Văn Hon

   Phó Giám đốc: ông Trần Văn Sửa

   Phó Giám đốc: Trương Hoàng Diệu

   Phó Giám đốc: Nguyễn Thanh Phương

   Phó Giám đốc: Bùi Kim Yến

 

 

 

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHƯỚC LONG
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Ân - Phó Chủ tịch UBND Huyện Phước Long
Đơn Vị Quản Lý: Phòng Văn hóa Và Thông tin huyện Phước Long
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.864.280 Email: pvhtthpl@baclieu.gov.vn