Liên kết web
 

CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Cơ quan ngành dọc
Cơ quan ngành dọc
Màu chữ Cỡ chữ
Các ngành dọc

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Điện thoại: 02913.864.329

 

   Giám đốc:   Tạ Minh Thuận                    

   Phó Giám đốc: Nguyễn Tấn Đạt

 

 

NGÂN HÀNG NN&PTNT

Điện thoại: 02913.864.425

 

  Giám đốc:  Nguyễn Tuấn Vũ

  Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Hải

 

 

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Điện thoại: 02913.580.144

   Giám đốc: Trần Đăng Vịnh;

                    DĐ: 0913.822.367

   Phó giám đốc: Trương Ngọc Đa;

                   DĐ: 0919.010.006

   Phó giám đốc: Vũ Viết Hùng

 

 

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

Điện thoại: 02913.864.287

    Viện trưởng:     Lê Đức Lợi

                              

    Phó Viện trưởng: Nguyễn Út Em

 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN

Điện thoại: 02913.580.451

     Chánh án: Nguyễn Trung Trực

                       DĐ: 0942.744.999

      Phó Chánh án: Trần Quang Khang

                       DĐ: 0916.418.412  

 

 

CHI CỤC THI HÀNH ÁN

Điện thoại: 02913.864.317

    Chi Cục Trưởng: Lê Ngọc Hà

                                DĐ: 0915.901.114

    Chi Cục Phó: Võ Thành Tươi

                          DĐ: 0919.141.139

    Chi Cục Phó:  Lưu Thế Tuyền

                           DĐ: 0914.747.055

 

 

BƯU ĐIỆN

Điện thoại: 02913.864.244

 

   Giám đốc: Lâm Hải Bằng

                    DĐ: 0918.039.757     

 

 

CHI CỤC THUẾ

Điện thoại: 02913.864.278

 

   Chi cục trưởng: ông Trần Thanh Bình

   Phó chi cục trưởng: ông Dương Văn Y

 

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI

Điện thoại: 02913.864.217

   Giám đốc: ông Lê Thành Công

   Phó Giám đốc: ông Khưu Hoàng Hiểu;

                  DĐ: 0919.196.861       

 

 

 

 

TRUNG TÂM Y TẾ

Điện thoại: 02913.864.279

   Giám đốc: ông Trần Quốc Thanh

   Phó Giám đốc: ông Diệp Văn Hon

   Phó Giám đốc: ông Trần Văn Sửa

   Phó Giám đốc: Trương Hoàng Diệu

   Phó Giám đốc: Nguyễn Thanh Phương

   Phó Giám đốc: Bùi Kim Yến

 

Số lượt xem: 3112

 

 

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHƯỚC LONG
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Ân - Phó Chủ tịch UBND Huyện Phước Long
Đơn Vị Quản Lý: Phòng Văn hóa Và Thông tin huyện Phước Long
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.864.280 Email: pvhtthpl@baclieu.gov.vn