Liên kết web
 

CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Cơ quan chuyên môn
Văn phòng HĐND - UBND (09/06/2020)
VĂN PHÒNG HĐND – UBND HUYỆN PHƯỚC LONG I. Thông tin liên hệ.             Địa chỉ: ấp Hành Chính, Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.             Điện thoại: 02913.864.290             Email: vpubndhpl@baclieu.gov.vn II. ...
Phòng Kinh tế - Hạ tầng (09/06/2020)
PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN PHƯỚC LONG I. Thông tin liên hệ.          Địa chỉ: ấp Hành Chính, Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.          Điện thoại: 02913.864.270          Email: pkthtpl@baclieu.gov.vn II. ...
Phòng Nội vụ (09/06/2020)
PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN PHƯỚC LONG I. Thông tin liên hệ             Địa chỉ: ấp Hành Chính, Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.             Điện thoại:02913.864.096             Email: pnvhpl@baclieu.gov.vn II. ...
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội (09/06/2020)
PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HUYỆN PHƯỚC LONG I. Thông tin liên hệ.             Địa chỉ: ấp Hành Chính, Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.             Điện thoại: 02913.864.314             Email: II. ...
Phòng Giáo dục và Đào tạo (09/06/2020)
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN PHƯỚC LONG I. Thông tin liên hệ.             Địa chỉ: ấp Hành Chính, Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.             Điện thoại: 02913.864.264             Email: ...
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phước Long (09/06/2020)
I. Thông tin liên hệ.             Địa chỉ: ấp Hành Chính, Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.             Điện thoại: 02913.864.280.             Email: pvhtthpl@baclieu.gov.vn II. Lãnh đạo đơn ...
Phòng Tài chính và Kế hoạch (09/06/2020)
PHÒNG TÀI CHÍNH VÀ KẾ HOẠCH I. Thông tin liên hệ.             Địa chỉ: ấp Hành Chính, Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.             Điện thoại: 02913.864.313             Email: ptckhhpl@baclieu.gov.vn II. ...
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (09/06/2020)
PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN PHƯỚC LONG  I. Thông tin liên hệ.             Địa chỉ: ấp Long Hậu, Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.             Điện thoại: 02913.864.302         ...
Phòng Tài nguyên và Môi trường (09/06/2020)
PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN PHƯỚC LONG I. Thông tin liên hệ.             Địa chỉ: ấp Long Hậu, Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.             Điện thoại: 02913.864.870             Email: ...
Phòng Dân tộc (09/06/2020)
PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN PHƯỚC LONG I. Thông tin liên hệ.             Địa chỉ: ấp Hành Chính, Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.             Điện thoại: 02913.735.747             Email: pdthpl@baclieu.gov.vn II. ...
 

 

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHƯỚC LONG
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Ân - Phó Chủ tịch UBND Huyện Phước Long
Đơn Vị Quản Lý: Phòng Văn hóa Và Thông tin huyện Phước Long
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.864.280 Email: pvhtthpl@baclieu.gov.vn