Liên kết web
 

CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Quy hoạch phát triển
QUY HOẠCH HẠ TẦNG ĐÔ THỊ (11/06/2020)
Nội dung Quy hoạch:            - Xây dựng Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phước Long – tỉnh Bạc Liêu đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050             + Thời gian thực hiện năm 2019.             + Kinh phí: 1.200.000.000 ...
 

 

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHƯỚC LONG
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Ân - Phó Chủ tịch UBND Huyện Phước Long
Đơn Vị Quản Lý: Phòng Văn hóa Và Thông tin huyện Phước Long
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.864.280 Email: pvhtthpl@baclieu.gov.vn