Liên kết web

 

 

 

 

CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Phó chủ tịch HĐND huyện
TIỂU SỬ PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN PHƯỚC LONG

I. TIỂU SỬ PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN PHƯỚC LONG

  TIỂU SỬ TÓM TẮT

BÀ NGUYỄN NGỌC THỦY, PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN PHƯỚC LONG 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN NGỌC THỦY.

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN NGỌC THỦY.

3. Các bí danh/tên gọi khác: Không.

4. Ngày, tháng, năm sinh: 08 tháng 6 năm 1970           5. Giới tính: Nữ.

6. Quê quán: Xã Ninh Qưới, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

7. Nơi đăng ký thường trú: Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

    Nơi ở hiện nay: Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

8. Dân tộc: Kinh.                                          9. Tôn giáo: Không.

10. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 bổ túc.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Anh, trình độ B.

11. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ công chức.

12. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch HĐND huyện Phước Long.

13. Nơi làm việc: UBND huyện Phước Long.

14. Ngày vào Đảng: 25/9/1999.

- Ngày chính thức: 25/9/2000Số  thẻ đảng viên: 57000681.

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện.

15. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

16. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:

- Nhiều bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

17. Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, X, XII (nhiệm kỳ 2004 – 2011; 2011 – 2016; 2016 - 2021).                                

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian

Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì?

tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 9 năm 1992 tháng 02 năm 1995 

Giáo viên Trường tiểu học B Vĩnh Thanh, huyện Phước Long

Từ tháng 3 năm 1995

đến tháng 7 năm 1999

Cán bộ, Ủy viên Ban chấp hành Huyện đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng đội huyện Phước Long

Từ tháng 8 năm 1999

đến tháng 4 năm 2001

Ủy viên BTV Huyện đoàn, Quyền Chủ tịch Hội đồng đội, Chủ nhiệm UBKT Huyện đoàn Phước Long

Từ tháng 5 năm 2001

đến tháng 5 năm 2005

Ủy viên BTV Hội Liên hiệp phụ nữ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phước Long

Từ tháng 6 năm 2005

đến tháng 9 năm 2005

Bí thư Chi bộ UBKT Huyện ủy Phước Long

Từ tháng 10 năm 2005

đến tháng 6 năm 2012

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Phước Long

Từ tháng 7 năm 2012

Đến tháng 6/2015

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Long.

Từ tháng 7/2015 đế nay

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện Phước Long

                           

 

II. TIỂU SỬ PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN PHƯỚC LONG

  TIỂU SỬ TÓM TẮT

 ÔNG TRẦN THANH TUẤN, PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN PHƯỚC LONG 

1. Họ và tên thường dùng: TRẦN THANH TUẤN.

2. Họ và tên khai sinh: TRẦN THANH TUẤN.

3. Các bí danh/tên gọi khác: Không.

4. Ngày, tháng, năm sinh: 20 tháng 3 năm 1966           5. Giới tính: Nam.

6. Quê quán: Xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

7. Nơi đăng ký thường trú: Xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

    Nơi ở hiện nay: Xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

8. Dân tộc: Kinh.                                          9. Tôn giáo: Không.

10. Trình độ hiện nay:

11. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ công chức.

12. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch HĐND huyện Phước Long.

13. Nơi làm việc: HĐND huyện Phước Long.

14. Ngày vào Đảng: 03/8/1989.

- Ngày chính thức: 03/8/1990Số  thẻ đảng viên: 57000652.

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện.

15. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

16. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen của UBND tỉnh Bạc Liêu.

17. Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phước Long khóa X, XII (nhiệm kỳ: 20011 – 2016; 2016 - 2021).

 TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian

Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì?

tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 02 năm 1986 tháng 6 năm 1987 

Công an xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long

Từ tháng 7 năm 1987

đến tháng 11 năm 1988

Thư ký Công an xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long

Từ tháng 12 năm 1988

đến tháng 02 năm 1993

Phó Trưởng Công an xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long

Từ tháng 3 năm 1993

đến tháng 11 năm 1994

Trưởng Công an xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long

Từ tháng 12 năm 1994

đến tháng 6 năm 1998

Trưởng Công an xã, kiêm Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long

Từ tháng 7 năm 1998

đến tháng 7 năm 2000

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long.

Từ tháng 8 năm 2000

đến tháng 11 năm 2008

Phó Văn Phòng Huyện ủy Phước Long

Từ tháng 12 năm 2008

đến tháng 6 năm 2009 

Phó Bí thư Đảng ủy – Quyền Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long

Từ tháng 7 năm 2009

đến tháng 6 năm 2015 

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thanh

Từ  tháng 7 năm 2015

đến nay

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

 

 

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHƯỚC LONG
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Ân - Phó Chủ tịch UBND Huyện Phước Long
Đơn Vị Quản Lý: Phòng Văn hóa Và Thông tin huyện Phước Long
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.864.280 Email: pvhtthpl@baclieu.gov.vn