Liên kết web
 

CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Đơn vị sự nghiệp
Đơn vị sự nghiệp
Màu chữ Cỡ chữ
CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC UBND HUYỆN

 

 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Điện thoại: 02913. 864.124

Địa chỉ:  ấp Long Thành, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long

- Giám Đốc: Ông Nguyễn Hồng Lành; DĐ: 0914.676081

    - Phó Giám Đốc: Nguyễn Ngọc Giàu; DĐ: 0918.827.837

     

 

 

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO HUYỆN

Điện thoại: 02913.580.399

Địa chỉ: ấp Hành Chính, Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long

- Giám đốc: Ông Nguyễn Vũ Liệt

- Phó Giám đốc: Ông Hà Văn Sĩ

 

 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐÔ THỊ

Điện thoại: 02913.581.590

Địa chỉ: ấp Hành Chính, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long

- Giám đốc: Ông Huỳnh Thanh Đấu; DĐ: 0918.950.016

 - Phó Giám đốc: Ông  Hà Quốc Hận; DĐ: 0918258070

 

 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

Điện thoại: 02913.864.515

Địa chỉ: ấp Long Hậu, Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long

- Giám đốc: Ông Phan Văn Điện; DĐ: 0913.977.744

   - Phó giám đốc: Ông Hà Duy Đăng; DĐ: 0949.331.708

 

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN

Điện thoại: 02913. 864.925

Địa chỉ: ấp Hành Chính, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long

-       Giám đốc: Ông Trần Thanh Đạm; DĐ: 0918.950.500

    -       Phó giám đốc: Ông Nguyễn Văn An

 

 

ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN

Điện Thoại: 02913.864.242

Địa Chỉ: Ấp Hành Chính, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long

                     - Trưởng đài: Ông Trần Văn Chơn; DĐ: 0913.892.518

- Phó Trưởng đài: Ông Lê Dũng Khiêm; DĐ: 0912.292.367

                  - Phó Trưởng đài: Ông: Nguyễn Việt Khái; DĐ: 0919.747.956

THƯ VIỆN

Điện thoại:  02913.864.848

Địa chỉ: ấp Hành Chính, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long

  - Giám đốc:  Ông Nguyễn Văn Đằng; DĐ: 0918.162.120

- Phó giám đốc: Ông Trần Việt Bắc; DĐ: 0918.402.637

 

 

 

 

Số lượt xem: 3630

 

 

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHƯỚC LONG
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Ân - Phó Chủ tịch UBND Huyện Phước Long
Đơn Vị Quản Lý: Phòng Văn hóa Và Thông tin huyện Phước Long
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.864.280 Email: pvhtthpl@baclieu.gov.vn