Liên kết web
 

CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Quy hoạch đô thị
Quy hoạch đô thị
Màu chữ Cỡ chữ
QUY HOẠCH HẠ TẦNG ĐÔ THỊ

Nội dung Quy hoạch:           

- Xây dựng Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phước Long – tỉnh Bạc Liêu đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

            + Thời gian thực hiện năm 2019.

            + Kinh phí: 1.200.000.000 đồng.

            + Nguồn vốn: Tỉnh

           

- Xây dựng Đề án phân loại đô thị Phó Sinh (xã Phước Long) đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

            + Thời gian thực hiện năm 2019 - 2020

            + Kinh phí: 510.604.000 đồng.

            + Nguồn vốn: Huyện

           

- Xây dựng đề án quy hoạch nông thôn mới kiểu mẩu 7 xã

            + Thời gian thực hiện năm 2019 - 2020

            + Kinh phí: 1.310.388.000 đồng           

            + Nguồn vốn: Huyện

           

- Xây dựng đề án nâng đô thị Phước Long lên đô thị loại IV

            + Thời gian thực hiện năm 2021

            + Kinh phí: 1.000.000.000 đồng

            + Nguồn vốn: Tỉnh

  

- Xây dựng đề án phân loại đô thị Chủ Chí đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

            + Thời gian thực hiện năm 2020

            + Kinh phí: 510.604.000 đồng.

            + Nguồn vốn: Huyện

           

- Quy hoạch chi tiết xây dựng Phó Sinh, tỷ lệ: 1/500

            + Thời gian thực hiện năm 2019.

            + Kinh phí: 1.000.000.000 đồng.

            + Nguồn vốn: huyện

           

- Quy hoạch chi tiết xây dựng thị trấn Phước Long, tỷ lệ: 1/2000

            + Thời gian thực hiện năm 2019

            + Kinh phí: 1.200.000.000 đồng

            + Nguồn vốn: Huyện

           

- Quy hoạch chi tiết xây dựng Chủ Chí, tỷ lệ: 1/500

            + Thời gian thực hiện năm 2021

            + Kinh phí: 1.000.000.000 đồng

            + Nguồn vốn: Huyện

           

- Quy hoạch chi tiết xây dựng các tuyến dân cư

            + Tuyến QLPH: Quy hoạch các điểm trung tâm (Xã Vĩnh Phú Đông, Vĩnh Phú Tây, Phong Thạnh Tây A).

            * Thời gian thực hiện năm 2021

            * Kinh phí: 3.000.000.000 đồng

            + Nguồn vốn: Huyện

            + Tuyến Phước Long - Vĩnh Mỹ: Quy hoạch các điểm trung tâm (Xã Vĩnh Thanh).

            * Thời gian thực hiện năm 2021

            + Kinh phí: 1.000.000.000 đồng

            + Nguồn vốn: Huyện

            + Tuyến Cầu Sập - Ninh Quới: Quy hoạch các điểm trung tâm (Xã Hưng Phú).

            * Thời gian thực hiện năm 2021

            + Kinh phí: 1.000.000.000 đồng

            + Nguồn vốn: Huyện

            + Tuyến Phước Long - Phong Thạnh Tây B: Quy hoạch các điểm trung tâm ( Chợ xã Thoàn - Xã Phước Long, Phong Thạnh Tây A, Phong Thạnh Tây B).

            * Thời gian thực hiện năm 2021

            * Kinh phí: 3.000.000.000 đồng

            + Tuyến Phước Long - Ninh Quới

            * Thời gian thực hiện năm 2021

            * Kinh phí: 1.000.000.000 đồng

            + Nguồn vốn: Huyện.

Số lượt xem: 2114

 

 

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHƯỚC LONG
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Ân - Phó Chủ tịch UBND Huyện Phước Long
Đơn Vị Quản Lý: Phòng Văn hóa Và Thông tin huyện Phước Long
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.864.280 Email: pvhtthpl@baclieu.gov.vn