Triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NB-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hanh Luật Phòng cháy và chữa chaý và Luật sữa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy Tổ chức thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người đặc biệt là phụ nữ và trẻ em Thực hiện đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng trrên địa bàn huyện Phước Long nam 2021 lịch công tác tuần của Ông Lê Văn Tần, Chủ Tịch UBND Huyện ( Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021) Lịch làm việc của đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021) Lịch làm việc của đồng chí Bí thư Huyện ủy từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021 Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Phước Long Chương trình công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 02/2021 Về việc đảm bảo an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân sửu 2021 Tổ chức thực hiện Quyết định số 100/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức phi chính phủ bị bãi bõ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (22/01/2021)
Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử

 

 

 

Thăm dò
Thống kê truy cập
Quy hoạch đô thị
QUY HOẠCH HẠ TẦNG ĐÔ THỊ

Nội dung Quy hoạch:           

- Xây dựng Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phước Long – tỉnh Bạc Liêu đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

            + Thời gian thực hiện năm 2019.

            + Kinh phí: 1.200.000.000 đồng.

            + Nguồn vốn: Tỉnh

           

- Xây dựng Đề án phân loại đô thị Phó Sinh (xã Phước Long) đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

            + Thời gian thực hiện năm 2019 - 2020

            + Kinh phí: 510.604.000 đồng.

            + Nguồn vốn: Huyện

           

- Xây dựng đề án quy hoạch nông thôn mới kiểu mẩu 7 xã

            + Thời gian thực hiện năm 2019 - 2020

            + Kinh phí: 1.310.388.000 đồng           

            + Nguồn vốn: Huyện

           

- Xây dựng đề án nâng đô thị Phước Long lên đô thị loại IV

            + Thời gian thực hiện năm 2021

            + Kinh phí: 1.000.000.000 đồng

            + Nguồn vốn: Tỉnh

  

- Xây dựng đề án phân loại đô thị Chủ Chí đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

            + Thời gian thực hiện năm 2020

            + Kinh phí: 510.604.000 đồng.

            + Nguồn vốn: Huyện

           

- Quy hoạch chi tiết xây dựng Phó Sinh, tỷ lệ: 1/500

            + Thời gian thực hiện năm 2019.

            + Kinh phí: 1.000.000.000 đồng.

            + Nguồn vốn: huyện

           

- Quy hoạch chi tiết xây dựng thị trấn Phước Long, tỷ lệ: 1/2000

            + Thời gian thực hiện năm 2019

            + Kinh phí: 1.200.000.000 đồng

            + Nguồn vốn: Huyện

           

- Quy hoạch chi tiết xây dựng Chủ Chí, tỷ lệ: 1/500

            + Thời gian thực hiện năm 2021

            + Kinh phí: 1.000.000.000 đồng

            + Nguồn vốn: Huyện

           

- Quy hoạch chi tiết xây dựng các tuyến dân cư

            + Tuyến QLPH: Quy hoạch các điểm trung tâm (Xã Vĩnh Phú Đông, Vĩnh Phú Tây, Phong Thạnh Tây A).

            * Thời gian thực hiện năm 2021

            * Kinh phí: 3.000.000.000 đồng

            + Nguồn vốn: Huyện

            + Tuyến Phước Long - Vĩnh Mỹ: Quy hoạch các điểm trung tâm (Xã Vĩnh Thanh).

            * Thời gian thực hiện năm 2021

            + Kinh phí: 1.000.000.000 đồng

            + Nguồn vốn: Huyện

            + Tuyến Cầu Sập - Ninh Quới: Quy hoạch các điểm trung tâm (Xã Hưng Phú).

            * Thời gian thực hiện năm 2021

            + Kinh phí: 1.000.000.000 đồng

            + Nguồn vốn: Huyện

            + Tuyến Phước Long - Phong Thạnh Tây B: Quy hoạch các điểm trung tâm ( Chợ xã Thoàn - Xã Phước Long, Phong Thạnh Tây A, Phong Thạnh Tây B).

            * Thời gian thực hiện năm 2021

            * Kinh phí: 3.000.000.000 đồng

            + Tuyến Phước Long - Ninh Quới

            * Thời gian thực hiện năm 2021

            * Kinh phí: 1.000.000.000 đồng

            + Nguồn vốn: Huyện.

 

 

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHƯỚC LONG
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Ân - Phó Chủ tịch UBND Huyện Phước Long
Đơn Vị Quản Lý: Phòng Văn hóa Và Thông tin huyện Phước Long
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.864.280 Email: pvhtthpl@baclieu.gov.vn