Liên kết web
 

CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tổ chức hành chính
Xã, thị trấn (09/06/2020)
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ XÃ, THỊ TRẤN  Trong lĩnh vực kinh tế, Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 1. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua để trình Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt; tổ chức thực hiện kế ...
Lực lượng Vũ trang - Trường trung học phổ thông (09/06/2020)
    LỰC LƯỢNG VŨ TRANG   CÔNG AN HUYỆN Điện thoại: 02913.864.306       Trưởng CA :    Nguyễn Quốc Thống                 ...
CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC UBND HUYỆN (09/06/2020)
    TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Điện thoại: 02913. 864.124 Địa chỉ:  ấp Long Thành, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long - Giám Đốc: Ông Nguyễn Hồng Lành; DĐ: 0914.676081     - Phó Giám Đốc: Nguyễn Ngọc Giàu; DĐ: 0918.827.837     ...
Các ngành dọc (09/06/2020)
KHO BẠC NHÀ NƯỚC Điện thoại: 02913.864.329      Giám đốc:   Tạ Minh Thuận                        Phó Giám đốc: Nguyễn Tấn Đạt     NGÂN ...
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC ĐOÀN THỂ HUYỆN PHƯỚC LONG (09/06/2020)
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM  I. Thông tin liên hệ -   Địa chỉ: ấp Hành Chính, Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. -   Điện thoại: 02913.864.226 II.  Lãnh đạo đơn vị STT Họ và Tên Chức vụ Điện Thoại 01 Trần ...
Văn phòng HĐND - UBND (09/06/2020)
VĂN PHÒNG HĐND – UBND HUYỆN PHƯỚC LONG I. Thông tin liên hệ.             Địa chỉ: ấp Hành Chính, Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.             Điện thoại: 02913.864.290             Email: vpubndhpl@baclieu.gov.vn II. ...
Phòng Kinh tế - Hạ tầng (09/06/2020)
PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN PHƯỚC LONG I. Thông tin liên hệ.          Địa chỉ: ấp Hành Chính, Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.          Điện thoại: 02913.864.270          Email: pkthtpl@baclieu.gov.vn II. ...
Phòng Nội vụ (09/06/2020)
PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN PHƯỚC LONG I. Thông tin liên hệ             Địa chỉ: ấp Hành Chính, Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.             Điện thoại:02913.864.096             Email: pnvhpl@baclieu.gov.vn II. ...
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội (09/06/2020)
PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HUYỆN PHƯỚC LONG I. Thông tin liên hệ.             Địa chỉ: ấp Hành Chính, Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.             Điện thoại: 02913.864.314             Email: II. ...
Phòng Giáo dục và Đào tạo (09/06/2020)
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN PHƯỚC LONG I. Thông tin liên hệ.             Địa chỉ: ấp Hành Chính, Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.             Điện thoại: 02913.864.264             Email: ...
 

 

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHƯỚC LONG
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Ân - Phó Chủ tịch UBND Huyện Phước Long
Đơn Vị Quản Lý: Phòng Văn hóa Và Thông tin huyện Phước Long
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.864.280 Email: pvhtthpl@baclieu.gov.vn